Spring naar content

Jubileumbijdrage voormalige gemeente Cromstrijen

De gemeente verstrekt in het kader van haar beleid subsidies aan verenigingen en instellingen voor activiteiten ter bevordering van het welzijnswerk. Het doel van de subsidie is het stimuleren van niet-commerciële activiteiten op het terrein van het welzijnswerk. Een subsidie kunt u voor meerdere jaren aanvragen (een structurele subsidieaanvraag) of voor een eenmalige gebeurtenis (een incidentele subsidieaanvraag).

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. In 2019 wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld voor gemeente Hoeksche Waard. Dat nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf het jaar 2021.

Subsidieaanvragen voor het jaar 2019 en 2020 worden behandeld conform de subsidieverordeningen en -beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Wilt u een jubileumbijdrage aanvragen? Neem hiervoor contact met ons op.

Voormalig gemeente Cromstrijen verleent onder andere voor de volgende welzijnsactiviteiten subsidie: amateurkunstbeoefening, jeugd- en jongerenwerk, Brede school-activiteiten, sport, kunstzinnige vorming, maatschappelijk werk, ouderenwerk, peuterspeelzaal en sociaal-cultureel werk. De jubileumbijdrage is bedoeld om Cromstrijense verenigingen en stichtingen een stimulerende bijdrage te verstrekken en hen te bedanken voor hun structurele bijdrage aan de Cromstrijense samenleving.
U kunt als vereniging of stichting in de voormalige gemeente Cromstrijen in aanmerking komen voor een jubileumbijdrage. Per 26 juni 2012 gelden hiervoor de volgende richtlijnen:

  1. De jubilerende vereniging of stichting moet minimaal 10 jaar oud zijn.
  2. Tot een jubileum rekenen wij iedere periode van 10 of 25 jaar dan wel een veelvoud daarvan.
  3. De jubilerende vereniging of stichting moet de bijdrage in haar jubileumjaar aanvragen.
  4. De jubileumbijdrage is alleen bedoeld voor Cromstrijense verenigingen of stichtingen.
  5. Voor het verkrijgen van een bijdrage moet de vereniging een kopie van de stichtingsakte overleggen.
  6. De vereniging of stichting moet op enige wijze aandacht besteden aan het jubileum.
  7. De bijdrage is € 5,- per verenigings- of stichtingsjaar.

U vraagt een projectsubsidie aan door het formulier: ‘Voormalig gem Cromstrijen Aanvraagformulier Projectsubsidie 2020’ in te vullen. U kunt dit formulier vinden onder ‘Documenten’ op deze pagina.

Wij adviseren u om bij uw aanvraag meteen de kopie van de stichtingsakte mee te sturen met daarbij de gegevens van de bankrekening van uw vereniging of instelling. Dit bevordert de afhandeling van uw aanvraag.

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.