Spring naar content

Initiatievenfonds voormalige gemeente Oud-Beijerland

Het initiatievenfonds is een fonds dat is bestemd voor grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid in de voormalige gemeente Oud-Beijerland. Vanuit het fonds wordt bijgedragen aan initiatieven die een steuntje in de rug nodig hebben omdat het anders niet lukt om het initiatief uit te voeren. Dat kan in de vorm van kennis, materialen of geld. De gemeenteraad bepaalt elk jaar hoeveel geld er beschikbaar is voor het initiatievenfonds.

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Aanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en -beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

 • Het initiatief levert een bijdrage aan de saamhorigheid in Oud-Beijerland;
 • Het initiatief moet voor anderen, met (hulp en steun van) anderen worden opgezet en uitgevoerd;
 • Hoe groter de bijdrage uit het initiatievenfonds, hoe groter de steun (draagvlak) voor het initiatief moet zijn;
 • Om de steun van anderen te bevestigen en problemen met de belastingdienst te voorkomen moeten de betrokkenen zich verenigen;
 • Dit kan eenvoudig in de vorm van een vereniging. Andere rechtsvormen zoals een stichting mogen natuurlijk ook;
 • Het initiatievenfonds is een steuntje in de rug. De inzet van u en uw omgeving is de belangrijkste bijdrage in het slagen van het initiatief. U kunt voor uw initiatief daarom maximaal 3 keer een bijdrage aanvragen;
 • Het initiatievenfonds is niet bestemd voor een bijdrage voor eten en drinken.

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen. Omdat ieder initiatief anders is hebben wij geen standaard formulier gemaakt. Met uw aanvraag moet in ieder geval het volgende duidelijk zijn:

 • een beschrijving van het doel van het initiatief;
 • een begroting van inkomsten en uitgaven van het initiatief;
 • een bewijs waaruit het draagvlak van het initiatief blijkt;
 • een bewijs waaruit de eigen inzet in vorm van geld, natura en/of eigen capaciteit blijkt.

Mail uw aanvraag naar info@gemeentehw.nl. Om uw vraag snel op te kunnen pakken, is het handig als u de aanvraag via e-mail naar ons stuurt. Natuurlijk kunt u de aanvraag ook opsturen per post of afgeven bij een servicepunt.

Uiterlijk binnen 3 maanden na binnenkomst van de complete aanvraag nemen wij een besluit.

Gaat het om een bedrag van minder dan € 3.500,-? Dan hoeft u verder geen verantwoording/verslag in te dienen. Gaat het om een bedrag boven de €3.500,-? Dan moet u binnen 3 maanden na het initiatief een subsidievaststelling indienen. Dit houdt onder andere in dat u:

 • verslag maakt van de wijze waarop de activiteit een bijdrage heeft geleverd aan de samenhorigheid in Oud-Beijerland;
 • een overzicht maakt van inkomsten en uitgaven van de activiteit(en);
 • een bewijs toestuurt waaruit de geleverde eigen inzet in de vorm van geld, natura en/of eigen capaciteit blijkt.

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.