Spring naar content

Initiatievenfonds gemeente Hoeksche Waard

Heeft u een idee om uw straat, buurt of dorp in de Hoeksche Waard nóg leuker of beter te maken? Heeft u genoeg mensen om u heen die het ook een goed idee vinden en willen helpen? En wilt u het initiatief nemen om werkelijkheid te maken van uw idee, maar u heeft alleen nog een steuntje in de rug nodig omdat het anders niet lukt? Dan kunt u misschien gebruik maken van het initiatievenfonds van gemeente Hoeksche Waard.

Gemeente Hoeksche Waard stimuleert inwoners om actief te zijn in hun eigen omgeving. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de Hoeksche Waard. Dat betekent bijvoorbeeld dat een initiatief de vitaliteit en leefbaarheid van een dorp versterkt. Of een bijdrage levert aan de inclusieve samenleving. Of zorgt voor een veiligere, duurzamere en gezondere leefomgeving. Initiatiefnemers die het laatste steuntje in de rug nodig hebben kunnen een verzoek doen voor een financiële bijdrage.

Bij uw aanvraag stuurt u in ieder geval een begroting, projectplan, huishoudelijk reglement of statuten en een situatieschets mee. Download de voorwaarden voor het aanvragen van de bijdrage.

Het fonds is zowel bedoeld voor de bijdrage aan de activiteiten en initiatieven van dorpsverenigingen, als voor andere initiatieven. Om aanspraak te kunnen doen op een bijdrage, moet u georganiseerd zijn in een rechtsvorm. U kunt geen bijdrage aanvragen voor uw vereniging. Dit moet door de vereniging zelf worden gedaan.

Dit betekent dat dorpsvertegenwoordigingen een rechtsvorm moeten hebben, zoals bijvoorbeeld een vereniging of een stichting. Inwoners(collectieven) moeten hun aanvraag ook altijd via een rechtsvorm laten verlopen. Als u zelf geen lid bent van een stichting of vereniging, kunt u een andere stichting of vereniging die uw initiatief wil steunen de aanvraag laten doen. Is dit geen optie? Ga naar de pagina ‘Dorpsgericht werken’ om met de ideeënmakelaar van uw dorp in overleg te gaan over andere mogelijkheden. We denken graag met u mee.

Dat mag u gebruiken voor veel kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van het dorpsplan of initiatief. De kosten die uitgesloten zijn:

  • De kosten van de aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;
  • Onkostenvergoedingen voor diensten van vrijwilligers;
  • Kosten voor eten en drinken;
  • Kosten van onderhoud en/of beheer van het initiatief.

Initiatieven moeten een positieve bijdrage aan de omgeving leveren. Een aantal voorbeelden waar u aan kunt denken zijn:

  • Een stukje grasveld veranderen naar een sociale wijktuin samen met medebewoners. U kunt dan denken aan een bijdrage voor planten en het voorbereiden van de grond.
  • Een prachtig nieuw onderkomen voor kleinste inwoners in uw wijk; materialen voor een mooi insectenhotel.
  • Een bijdrage voor het opzetten van een historische belevingsroute.
  • Het sfeervoller maken van uw straat door middel van bloemen, planten en verlichting.
  • Meedenken en een bijdrage leveren aan het opstarten van een buitenactiviteit zoals bootcamp of een hardloop team.
  • Het bijdragen aan de realisatie van een buurtspeeltuin van een vereniging.

Individuele initiatiefnemers mogen eenmaal per initiatief aanspraak doen op het initiatievenfonds. Een dorpsbijdrage wordt maximaal eenmaal per jaar verstrekt aan de dorpsvertegenwoordiging van het betreffende dorp.

Voor aanvragen kan er een bijdrage van maximaal €5.000,- worden toegekend. In bijzondere gevallen kan dit bedrag hoger liggen. Er moet wel altijd sprake zijn van cofinanciering: een initiatief wordt nooit alleen uit het initiatievenfonds gefinancierd.

Zij kunnen met u meedenken over de mogelijkheden om uw initiatief te realiseren, u in verbinding brengen met andere organisaties en u ondersteunen bij uw aanvraag voor het initiatievenfonds.

Maximaal 8 weken.

U kunt contact opnemen met de ideeënmakelaars op 14 0186 of mailen naar dorpsgerichtwerken@gemeentehw.nl. Op de pagina Dorpsgericht werken vindt u meer informatie over de ideeënmakelaars per dorp.

Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling, en ontvangt u de aanvraagformulieren.

Wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.