Teruggave rioolheffing 2021

De gemeente heeft in de afgelopen jaren een groot bedrag gespaard voor het betalen van de rioleringskosten. Huishoudens en bedrijven in de Hoeksche Waard die over 2021 een rioolheffingsaanslag moeten betalen, ontvangen daarom dit jaar een deel van de rioolheffing terug. SVHW, die ook de heffingsaanslagen regelt, zorgt voor de teruggave van het geld.

Wie komt in aanmerking voor teruggave?

Iedereen die in gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2021 rioolheffing moet betalen (geregistreerd staat bij SVHW), heeft recht op de teruggave.

Hoeveel rioolheffing krijg ik terug?

U krijgt het bedrag terug dat u in 2021 betaalt als ‘gebruiker’ voor de rioolheffing. Dit is:

  • voor een woning als 1 persoonshuishouden: € 50,-
  • voor een woning als meerpersoonshuishouden: € 100,-
  • voor een ‘niet woning’ een percentage (0,05056.%) van de WOZ waarde. Het bedrag wordt afgerond op hele eurocenten naar boven. Bedragen kleiner dan € 9,- worden niet terugbetaald.

In het verleden betaalden inwoners van de ene gemeente meer dan die van een andere gemeente. De rioolkosten waren namelijk per gemeente verschillend. Niet iedere gemeente had daardoor een ‘spaarpot’ voor uitgaven aan de riolering. Nu er één gemeente Hoeksche Waard is en er nieuwe tarieven voor de hele gemeente gelden, is er geen verschil bij de teruggave.

Het bedrag ontvangt u rond 31 mei 2021 op het rekeningnummer dat bekend is bij SVHW. U hoeft daar niets voor te doen.

Dan ontvangt u van SVHW een aparte brief. U hoeft ook hier niets voor te doen. Vanwege de veiligheid kan SVHW dit niet telefonisch afhandelen.

Ook als u voor 2021 kwijtschelding heeft ontvangen, heeft u recht op teruggave.

Dan verrekenen we de teruggave. Dit geldt niet in onderstaande situaties:

  • U bent bekend als slachtoffer van de kindertoeslagaffaire;
  • U heeft bezwaar gemaakt en nog geen uitspraak op uw bezwaar ontvangen.