Spring naar content

Aanvraag jubileumsubsidie

U kunt voor uw jubilerende vereniging een jubileumsubsidie aanvragen.

Dit doet u door onderstaand aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te sturen naar subsidie@gemeentehw.nl.

  • De jubilerende vereniging of stichting is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair gevestigd is in gemeente Hoeksche Waard ;
  • De jubilerende vereniging of stichting moet minimaal 25 jaar oud zijn;
  • Er wordt een jubileumactiviteit georganiseerd door de jubilerende vereniging of stichting;
  • Tot een jubileum rekenen wij iedere volgende periode van 5 jaar (na 25 jaar);
  • De jubilerende vereniging of stichting moet de jubileumsubsidie in haar jubileumjaar aanvragen;
  • Voor het krijgen van een jubileumsubsidie overlegt de vereniging of stichting een kopie van de stichtingsakte;
  • De jubileumsubsidie is 10 euro per verenigings- of stichtingsjaar;
  • De toekenning van een jubileumsubsidie geldt ook als vaststelling.

Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling en ontvangt u de aanvraagformulieren.

Wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.