Spring naar content

Aanvraag jubileumsubsidie

U kunt voor uw jubilerende vereniging een jubileumsubsidie aanvragen door een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te sturen naar subsidie@gemeentehw.nl Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje ‘printformulieren’ onderaan deze pagina.

  • De jubilerende vereniging of stichting is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair gevestigd is in gemeente Hoeksche Waard ;
  • De jubilerende vereniging of stichting moet minimaal 25 jaar oud zijn;
  • Er wordt een jubileumactiviteit georganiseerd door de jubilerende vereniging of stichting;
  • Tot een jubileum rekenen wij iedere volgende periode van 5 jaar (na 25 jaar);
  • De jubilerende vereniging of stichting moet de jubileumsubsidie in haar jubileumjaar aanvragen;
  • Voor het krijgen van een jubileumsubsidie overlegt de vereniging of stichting een kopie van de stichtingsakte;
  • De jubileumsubsidie is 10 euro per verenigings- of stichtingsjaar;
  • De toekenning van een jubileumsubsidie geldt ook als vaststelling.