Noodnummers

Calamiteiten buiten kantoortijden

Voor calamiteiten buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met onze storingsdienst, telefoon 088-647 17 50. Een storing aan openbare verlichting kunt u melden via de website van Moon Online .

Jeugdbescherming

Heeft u met spoed jeugdbescherming nodig? Bel dan 0800 1471 .

Telefoonnummers crisissituaties jeugdhulp

Wanneer er sprake is van direct gevaar of een levensbedreigende situatie voor een kind of jongere in de Hoeksche Waard, dan kunt u contact opnemen met een crisisdienst. Hieronder vindt u de telefoonnummers die u kunt bellen wanneer de veiligheid van een kind of jongere direct wordt bedreigd.

CrisissituatieBinnen kantoortijden
(09.00 – 17.00 uur)
Buiten kantoortijden
(17.00 – 09.00 uur)
Levensbedreigend noodgeval112 (brandweer, politie en hulpdiensten)112 (brandweer, politie en
hulpdiensten)
Huiselijk geweld en kindermishandelingVeilig Thuis 0800-2000Veilig Thuis 0800-2000
Acute psychiatrische crisisHuisartsHuisartsenpost Klaaswaal
(0186) 576 660
Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdigeJeugdteam Hoeksche Waard 088-123 99 25Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West
0800-1471

Klacht of melding? Meld het met Fixi!

Met de eenvoudig te installeren smartphone-app Fixi kunnen inwoners van de Hoeksche Waard meehelpen aan het verbeteren van hun buurt door schade of gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente te melden.

Eén van de voordelen van het gebruik van Fixi is dat alle meldingen zichtbaar zijn op een openbare kaart. Zo kunnen inwoners zien of bijvoorbeeld een losse stoeptegel of kapotte prullenbak al is gemeld bij de gemeente. Ook kan er gemakkelijk een foto worden bijgevoegd. Bovendien kan de actuele status van een klacht of melding altijd en overal worden gevolgd. En is de schade of het gebrek hersteld? Dan wordt de inwoner hier via de Fixi-app of per e-mail direct over geïnformeerd. Door het gebruik van Fixi kunnen wij klachten en meldingen sneller afhandelen.

Meldingen gemeente: via telefoon of web

U kunt ook terecht bij onze afdeling Publiekszaken. De ontvangst- en informatiebalie is het punt waar u telefonisch meldingen, klachten, suggesties of vragen kunt doorgeven over zaken als onderhoud openbaar groen, loslopende honden, schade aan openbare verlichting, bewegwijzering, verzakken van en schade aan straatwerk en schade aan abri’s. U belt hiervoor tijdens kantoortijden ons algemene telefoonnummer: 14 0186.


Wist u dat u 24 uur per dag schade of gebreken in de openbare ruimte kunt doorgeven? Meld het via Fixi!

Afhandeltermijn

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Ook als de behandeling van uw klacht meer tijd in beslag neemt, laten wij u dit binnen 5 werkdagen weten.

Niet tevreden over klachtenafhandeling

Heeft u klachten over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0186

Contactgegevens voor overige meldingen, klachten of storingen

OnderwerpOrganisatieContactgegevens
Openbare verlichting
SWARCOStoring online melden
Elektriciteit en gas Stedin(0800) 9009 (gratis)
Website Stedin
WaterEvides(0900) 0787 (lokaal tarief)
Website Evides
KabelZiggo(0900) 1884 (normaal tarief) Website Ziggo
Overlast van geluid, geur, licht, trillingen, stof en bodemverontreiniging
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid(0888) 33 35 55
Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Inzameling huisvuilRAD(0186) 57 25 86
Website RAD
Dode vissenWaterschap Hollandsche Delta(0900) 20 050 05
Website Waterschap Hollandsche Delta
BijenImkerKruiswijk: (06) 46 24 25 06
WespenOngediertebestrijderAmpt: (06) 51 41 70 82
Bogaerds: (0186) 65 17 66
Ec02 bv: (0186) 65 10 10
Bruine ratMeldpunt Rattenoverlast
14 0186 of 088 – 647 36 47
Kijk op onze pagina ongediertebestrijding
Muskusrat Waterschap Hollandsche Delta (0900) 2005 005
Website Waterschap Hollandsche Delta
Muskuseenden (nestbeheer)Werkgroep muskuseenden nestbeheer06 – 48 58 86 29 en/of 06 – 41 76 43 00
Muskuseendnestbeheer.ob@gmail.com
Natuurverstoringen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid(0888) 33 35 55
Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid