Gemeentewapen

Gemeente Hoeksche Waard is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Voor deze gemeente ontwierp de Hoge Raad van Adel een gemeentewapen. Hierin komen elementen uit de wapens van voorgaande gemeentes terug. De overgenomen elementen omvatten:

  • de schildzoom in het wapen van Binnenmaas, die symbool staat voor de bedijkingsgeschiedenis van de hele Hoeksche Waard, zoals die in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw vorm kreeg;
  • de 3 schuinkruisjes in de wapen van Cromstrijen (Klaaswaal en Numansdorp), Strijen en Westmaas;
  • de zogenoemde Beierse ruiten, die voorkomen in de wapens van Korendijk (Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland) en Oud-Beijerland;
  • de golvende dwarsbalk in de wapens van Binnenmaas en Cromstrijen (Klaaswaal en Numansdorp), alsmede Piershil.
Gemeentewapen Hoeksche Waard

De Hoge Raad van Adel kwam tot dit ontwerp door uit te gaan van de ministeriele richtlijnen voor het verlenen van wapens aan publiekrechtelijke lichamen uit 1977.  Hierbij stonden heraldische eenvoud, zeggingskracht en herkenbaarheid, ook van een afstand, voorop.

De volledige en officiële beschrijving luidt:

“Gedeeld;

I in goud een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie schuinkruisjes van keel;

II schuinrechts spitsgeruit van azuur en zilver; het geel omgeven door een versmalde schildzoom van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.”

Besluit

Het wapen werd met het Koninklijk Besluit op 17 september 2019 aan de gemeente verleend door de Hoge Raad van Adel, het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek. Op 12 december 2019 ontving de gemeente het officiële wapendiploma waarna het in gebruik is genomen.