Gebruik logo en beeldmerk door derden

Het gemeentelogo is een exclusief onderscheidingsteken van de gemeente. Het is beschermd en mag alleen worden gebruikt in uitingen van gemeente Hoeksche Waard. De gemeente heeft het auteurs- en merkrecht. Daarom is het gebruik van het logo door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming niet toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verzoek voor het gebruik van het logo moet worden ingediend bij team Communicatie van gemeente Hoeksche Waard. Dit kan telefonisch via 14 0186/ 088 – 647 36 47, per e-mail communicatie@gemeentehw.nl, social media of brief.
  • Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het logo gebruikt gaat worden.
  • De indiener stuurt een foto van het eindproduct waarop het logo is afgebeeld naar communicatie@gemeentehw.nl.
  • Bij toestemming wordt het logo eenmalig verstrekt. Het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Het logo is en blijft eigendom van de gemeente.
  • Omdat de gemeente een overheidsinstelling is, mag het logo op geen enkele wijze gebruikt worden voor reclame- of commerciële uitingen.
  • Het is niet toegestaan de oude logo’s, wapens (of een gedeelte ervan) van de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen (of hun voorgangers) in welke vorm dan ook te gebruiken. Bij het opgaan van de voormalige gemeenten in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, zijn deze komen te vervallen.

Gebruik en beheer gebiedslogo

Behalve het logo en beeldmerk van gemeente Hoeksche Waard is er ook het speciale gebiedslogo voor ons eiland. De Hoeksche Waard is speciaal en heeft veel te bieden als gebied. Ook in de streek zelf is dat bekend en daarom wordt het gebiedslogo steeds vaker gebruikt door organisaties voor de eigen bedrijvigheid. Door dit gebiedslogo te gebruiken ontstaat een sterkere identiteit ontstaan. En dat heeft weer effect op de buitenwereld. Denk aan interesse die het oproept met betrekking tot bijvoorbeeld recreatie en toerisme.

Gebiedslogo Hoeksche Waard

Extra waarde

Alle bedrijven en organisaties in de Hoeksche Waard kunnen dit gebiedslogo/beeldmerk voeren. Op die manier geeft u uw product of dienst extra waarde mee: het komt uit de Hoeksche Waard. De naamsbekendheid wordt daarmee vergroot, het gebied krijgt meer ‘gezicht’. De ondernemers die het logo voeren staan voor hetzelfde: kwaliteit, trots en gebiedsbewustzijn! Gezamenlijk optrekken verbindt en versterkt. Ook al is een logo slechts een uiterlijk symbool, door het uitdragen ervan wordt meer aandacht gevestigd op het gebied. Het logo kan naar wens worden toegepast in briefpapier, op verpakkingen, websites, enzovoort.

Let op: voor dit gebiedslogo gelden andere regels dan voor het logo/beeldmerk van gemeente Hoeksche Waard! Dit logo en beeldmerk mogen alleen door de gemeente zelf gebruikt worden.

Uitgifte en informatie

Uitgifte van het logo/beeldmerk wordt beheerd door gemeente Hoeksche Waard. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0186 / 088 – 647 36 47 of per e-mail communicatie@gemeentehw.nl