Spring naar content

Inspreekrecht

Iedereen die zijn of haar mening, ideeën of wensen wil delen met de gemeenteraad van Hoeksche Waard, kan gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de beeldvormende vergadering. Inspreken kan ook tijdens de oordeelsvormende vergadering of de besluitvormende raadsvergadering.

Het is goed te weten, dat de raad gaat over hoofdonderwerpen die de gehele Hoeksche Waard aangaan. Inspreken kan niet over een losse trottoirtegel, of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep loopt. Tijdens het inspreken luisteren de raadsleden en stellen ze zo nodig verhelderende vragen.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht, of advies hierover, geef dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door aan de griffie griffie@gemeentehw.nl of telefonisch 088-6471874. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u met de raad wilt praten. Als inspreker krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.

Tips bij het inspreken

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de raadsleden alvast kan informeren.

  • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet;
  • Houd uw inbreng kort. U heeft 5 minuten spreektijd;
  • Noem geen namen en let op uw taalgebruik;
  • Sommige vergaderingen worden live uitgezonden via de website. De uitzending is tevens achteraf te raadplegen in het videoarchief.

Regels

U mag niet inspreken over onderwerpen:

  • Waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend.