Presidium

In het systeem van de vergadersessies van het BOB vergadermodel komen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad regelmatig bijeen. De bedoeling van deze vergaderingen is om in hoofdlijnen de strategie te bepalen hoe en waarover de gemeenteraad wenst te vergaderen en hoe zij met elkaar omgaan. Ook bespreken de fractievoorzitters in grote lijnen het verloop van de eerstkomende beeldvormende bijeenkomst en raadsvergadering. De griffier adviseert de fractievoorzitters.