Spring naar content

E-petitie starten

U start een e-petitie als u bij de gemeenteraad wilt aangeven dat u iets wilt veranderen of wanneer u vindt dat politieke actie nodig is. Andere bewoners kunnen door het zetten van hun (digitale) handtekening aangeven dat ze het met u eens zijn. Een petitie lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng.

Kijk op www.petities.nl voor meer informatie.