Spring naar content

Agendacommissie

Voorafgaand aan de vergadersessies van het BOB vergadermodel vergadert de agendacommissie om de agenda voor de beeldvormende bijeenkomst en oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad voor te bereiden. Tijdens hun vergadering bepaalt de commissie welke onderwerpen op de agenda komen en in welke volgorde. Ook bepaalt de commissie waar de beeldvormende bijeenkomst plaatsvindt.

In de agendacommissie zitten vier raadsleden en de burgemeester namens het college van burgemeester en wethouders. De griffie is voor de advisering en uitvoering bij de vergadering aanwezig.