Terug naar het overzicht

Zuid-Holland Zuid schaalt op na ingrijpende landelijke maatregelen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid schaalt op naar GRIP-4 na bekendmaking van de ingrijpende landelijke maatregelen om het Coronavirus te bestrijden. De maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen hebben een grote impact op de samenleving, en treft velen die in Zuid-Holland Zuid wonen, werken of recreëren.

Om in alle gemeenten de maatregelen efficiënt uit te kunnen voeren, en de afstemming tussen de burgemeesters in de regio optimaal te laten verlopen, is voor de crisisbeheersing opgeschaald volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). In het zogenaamde GRIP-4-niveau is een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de VRZHZ. De burgemeesters van de regio overleggen vrijdag in een Regionaal Beleidsteam, en stemmen gezamenlijk af onder voorzitterschap van de voorzitter van de veiligheidsregio, Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. De burgemeesters worden ondersteund door een staf met daarin leidinggevenden van de hulpdiensten, het Regionaal Operationeel Team.

Naast deze gecoördineerde inzet van de hulp- en medische diensten, is het daarnaast van belang dat iedereen in de regio de komende periode gezamenlijk optrekt. Burgemeester Kolff: ‘Samen het Coronavirus bestrijden betekent oog hebben voor een ander. Elkaar niet infecteren, maar wel oog hebben voor elkaar.’