Terug naar het overzicht

Wilt u inspreken op de Perspectiefnota? De raad luistert!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdagavond 17 juni 2021 heeft de raad vanaf 19.00 uur een extra beeldvormende bijeenkomst over de Perspectiefnota 2022-2025. Tijdens deze bijeenkomst is niet de raad aan het woord, maar de raad luistert en kan vragen stellen. 

Tussen 19.00 uur en 19.30 uur kunnen inwoners inspreken op de Perspectiefnota. Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’.

Wat is een perspectiefnota?

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelt ieder (voor)jaar een Perspectiefnota vast. In een Perspectiefnota is te lezen wat het gemeentebestuur de komende jaren wil bereiken en welke onderwerpen zij extra aandacht wil geven. Dit is de laatste perspectiefnota in deze bestuursperiode. Zie ook de “Perspectiefnota in één oogopslag” die bij dit bericht is gevoegd.

Om 19.30 uur start de raad met (digitale) rondetafelgesprekken. Per tafel wordt een belangrijk thema besproken uit de nota. Deze thema’s zijn: Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie, Wonen, Inclusieve samenleving en Sport en Cultuur. In deze rondetafelgesprekken luisteren raadsleden naar externe deskundigen die hiervoor een uitnodiging hebben gekregen. Wilt u als toehoorder hierbij aanwezig zijn? Dat kan. Stuur dan uiterlijk 15 juni 12.00 uur een mail naar griffie@gemeentehw.nl.

In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli 2021 geeft de raad zijn mening en neemt een besluit over de Perspectiefnota.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Wilt u inspreken op de Perspectiefnota? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 088 – 647 18 74.

Op de volgende 3 manieren kunt u op donderdag 17 juni uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail uiterlijk donderdag 17 juni om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een Ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk woensdag 16 juni 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op 17 juni om 19.00 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk donderdag 17 juni 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 18 74? 

Inspreken online volgen

U kunt het inspreken van 19.00 tot 19.30 uur live online volgen. De rondetafelgesprekken worden niet uitgezonden. De Perspectiefnota vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 17 juni 2021.