Terug naar het overzicht

Wilt u (in)spreken? De raad luistert

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 27 oktober vanaf 19.30 uur heeft de raad zijn maandelijkse ‘beeldvormende vergadering’. Tijdens deze bijeenkomst is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die graag het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst online live volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Uitzending volgen’.

U kunt inspreken op de volgende onderwerpen: de Begroting 2021, de winkeltijdenverordening, Oprichting Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven HW, twee regelingen wegens de Wet Arhi, een bestemmingsplan en de Zienswijzen Jeugdhulp.

Begroting 2021

Ieder jaar stelt de gemeente Hoeksche Waard een begroting op. Daarin staat wat er bij de gemeente aan geld binnenkomt en waar het aan wordt uitgegeven. Deze begroting moet altijd door de gemeenteraad worden vastgesteld. Op 7 juli 2020 heeft de raad de Perspectiefnota vastgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen en richting voor de begroting 2021. Na de beeldvorming op 27 oktober , heeft de raad op 5 november zijn oordeelsvormende vergadering over de begroting, op 12 november besluit de gemeenteraad over de begroting in de besluitvormende raadvergadering.

Winkeltijdenverordening

Het college stelt de raad de Winkeltijdenverordening 2021 voor. Wat betreft de koopzondagen wil het college het huidige gedifferentieerde beleid handhaven. In de gebieden van de voormalige gemeenten Cromstrijen, Korendijk en Strijen betekent dit dat geen koopzondagen worden vastgesteld en in de gebieden van de voormalige gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland handhaving van het bestaande beleid. De voorgestelde winkeltijdenverordening 2021 is voor een groot deel gebaseerd op het Hoofdlijnenakkoord.

Uitzending volgen

U kunt de beeldvormende vergaderingen volgen via https://bit.ly/2TdyeCh. De stukken voor deze bijeenkomst vindt u op https://bit.ly/31qC9Qv.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. Op de volgende 3 manieren kunt u uw stem laten horen:

1. Uw inspraakreactie uiterlijk dinsdag 27 oktober om 12.00 uur mailen naar griffe@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt;

2. Op de vergaderavond om 19:30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen. U kunt uw inspraakreactie digitaal inspreken in het bijzijn van de voorzitter van de vergadering.  Kiest u voor deze inspraak? Geef dit dan uiterlijk dinsdag 27 oktober 12.00 uur door via het e-mailadres griffie@gemeentehw.nl;

3. Thuis uw inspraakreactie rechtstreeks inspreken via deelname in de Microsoft teams vergadering. U moet thuis wel de beschikking hebben over een Ipad, laptop of desktop met camera- en geluidverbinding. Ook moet u Microsoft Teams downloaden. Kiest u voor deze optie? Neem dan uiterlijk maandag 26 oktober 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@gemeentehw.nl. Dan wordt de noodzakelijke verbinding afgestemd.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer 088 – 647 18 74.