Terug naar het overzicht

Wilt u (in)spreken? De gemeenteraadraad luistert

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 31 augustus heeft de raad vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 beeldvormende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die het woord tot de raad willen richten over een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek domein, Bestuur en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 4 bestemmingsplannen, het wegencategoriseringsplan Hoeksche Waard, de visie Wonen Welzijn Zorg, het afschaffen dagtoeristenbelasting Tiengemeten en de tijdelijke aanvulling Algemene Subsidieverordening Hoeksche Waard 2020.

Conceptvisie Wonen Welzijn Zorg

De groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen, maken het onderwerp zorg, wonen en ouderen actueel én urgent. Wonen, welzijn en zorg moeten op een andere manier georganiseerd gaan worden. De visie Wonen Welzijn Zorg is een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, waarmee gewerkt wordt aan de vraag naar complete afstemming op het raakvlak van wonen, welzijn en zorg.

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de Mantelzorgagenda 2021 – 2024 en de actualisatie van de Detailhandelsvisie 2021.

Mantelzorgagenda 2021 – 2024

De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Waar geeft de raad het beschikbare geld voor mantelzorgondersteuning aan uit? Wat is het meest effectief en sluit het beste aan bij de behoeften van mantelzorgers in de Hoeksche Waard? Gemeente Hoeksche Waard heeft als ambitie dat inwoners in elke situatie mee kunnen blijven doen en langer thuis kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken zijn er in de Mantelzorgagenda doelen gesteld.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 31 augustus live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 31 augustus, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74.

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail dinsdag 31 augustus om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een iPad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 30 augustus 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op dinsdag 31 augustus om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het digitaal inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 31 augustus 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?