Terug naar het overzicht

Wilt u (in)spreken? De gemeenteraad luistert

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over bijvoorbeeld het beheer van de gemeentelijke gebouwen of over het bestemmingsplan Parallelweg N217 in ’s-Gravendeel? Dat kan tijdens de 2 beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 28 september. Beide bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven. De raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje Inspreken. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen? Lees dan verder onder het kopje Bijeenkomsten online volgen.

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek domein, Bestuur en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op het voorstel om het beheer en de exploitatie van gemeentelijke gebouwen te uniformeren, het ontwerp bestemmingsplan parallelweg N217 in ’s-Gravendeel en ontwerp bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord voor 142 nieuwe woningen.

Woningbouw Tienvoet Heinenoord

In Heinenoord wil de gemeente 142 nieuwe woningen bouwen. Tijdens de ter inzagetermijn heeft het college zienswijzen ontvangen op dit plan. Met zienswijzen kunnen inwoners en anderen aangeven dat zij het niet (helemaal) eens zijn met het ontwerp en wat zij willen veranderen. Een aantal zienswijzen hebben geleid tot een aangepast plan. Zo is bijvoorbeeld een deel waar water zou komen, aangepast naar ‘groen’.  

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie 

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de bestuursrapportage Service-organisatie Jeugd en op de harmonisatie van het bewegingsonderwijs.

Wel gymmen, niet schoolzwemmen

In 2 van de 5 voormalige gemeenten, Binnenmaas en Cromstrijen, wordt tot op heden nog steeds schoolzwemmen aangeboden. In de andere voormalige gemeenten is schoolzwemmen al ruim voor de herindeling afgeschaft. Omdat het college toe wil naar 1 beleid voor de gehele gemeente, stelt het college voor om schoolzwemmen vanaf schooljaar 2024/25 overal af te schaffen. Het college geeft daarbij ook aan dat de verantwoordelijkheid voor zwemvaardigheid van kinderen bij de ouders ligt. Daar waar ouders onvoldoende geld hebben, is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 28 september live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 28 september, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen.

Op de volgende 3 manieren kunt u op dinsdag 28 september uw stem laten horen: 

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail dinsdag 28 september om 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 27 september 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken? Dan kunt u op dinsdag 28 september om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 28 september 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?