Terug naar het overzicht

Werkzaam in een cruciaal beroep en geen opvang?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden. Zo kunnen zij zich inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 (corona) vragen om continue bezetting, de zogenaamde cruciale beroepsgroepen.

Het gaat om de volgende beroepsgroepen:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades.

U kunt deze informatie ook terugvinden op de volgende pagina van Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Informatiebrief ouders en poster noodopvang

Op 19 maart is een informatiebrief over noodopvang verstuurd aan de ouders van kinderen die gebruikmaken van kinderopvang (primair en voortgezet onderwijs) in de Hoeksche Waard. Verder staat alle informatie nog eens duidelijk weergegeven op de poster Noodopvang van kinderen voor ouders in cruciale beroepen van de Rijksoverheid.