Terug naar het overzicht

Weer winterterrassen mogelijk in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De horeca in de Hoeksche Waard kan ook deze winter onder bepaalde voorwaarden een winterterras plaatsen. Het college van B&W heeft besloten de periode voor tijdelijke terrassen, terrasuitbreidingen en terrasoverkappingen te verlengen van 31 oktober 2021 tot en met 1 april 2022. Ondernemers kunnen hun plannen voor een winterterras indienden bij de gemeente.

Vorig voorjaar besloot het college voor het eerst om terrasuitbreidingen in het terrassenseizoen mogelijk te maken, om zo de door corona zwaar getroffen horecaondernemers te helpen de financiële impact van de maatregelen te verkleinen. Eind september vorig jaar besloot het college ook tijdelijke winterterrassen mogelijk te maken. Wethouder Harry van Waveren: “De horeca heeft nog steeds te maken met coronamaatregelen die invloed hebben op hun bedrijfsvoering, zoals het coronatoegangsbewijs en de nachtsluiting. Daarnaast zijn per 1 oktober de meeste steunmaatregelen van de Rijksoverheid vervallen. Door de mogelijkheid van een tijdelijke terrasuitbreiding te verlengen en weer een winterterras mogelijk te maken, creëren we ook in deze herfst en winter letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor horecaondernemers om ze in deze moeilijke omstandigheden te ondersteunen.”

Voorwaarden

Ondernemers kunnen hun verzoek voor een winterterras bij de gemeente indienen via de pagina voor horecaondernemers. Daar staat ook informatie over de voorwaarden. Per locatie beoordeelt de gemeente of een winterterras geplaatst kan worden. Voor de winterterrassen geldt dat deze moeten voldoen aan de regels uit de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 en lokale regelgeving voor terrassen. Daarbij wordt onder andere gelet op voldoende zicht voor weggebruikers, voldoende ventilatie op het terras en een veilige constructie bestand tegen winterse weersomstandigheden. Ook wordt er getoetst of de tijdelijke uitbreiding van het terras overlast geeft aan onder meer bewoners in de omgeving. De verzoeken worden wekelijks beoordeeld door een team met deskundigen. Zodra een verzoek akkoord is bevonden, kan een ondernemer starten met de inrichting van het terras.

Geen permanent terras

Het verlengen van tijdelijke terrasuitbreiding is gerelateerd aan beperkende coronamaatregelen; een winterterras is dus geen permanent terras. Ondernemers die een permanent terras willen, kunnen een aanvraag doen voor een vooroverleg omgevingsvergunning. Het vooroverleg is bedoeld om vanuit verschillende disciplines bij de gemeente samen met de ondernemer te bekijken of het plan voor een permanent terras een haalbaar plan is of niet. Als het een haalbaar plan is, kan de ondernemer een omgevingsvergunning aanvragen.