Terug naar het overzicht

Week van de Opvoeding

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Zaterdag 27 november gaan de wethouders Joanne Blaak-van de Lagemaat, Paul Boogaard en Harry van Waveren langs vrijwilligersinitiatieven om ze namens Gemeente Hoeksche Waard in het zonnetje te zetten. De gemeente is op zoek naar bijzondere burgerinitiatieven die het afgelopen jaar hebben gezorgd voor ontmoeting, verbinding en meedoen, op het gebied van cultuur, sport, recreatie en/of een gezonde leefstijl.

Nomineren

Maar welke vrijwilligers en -initiatieven moeten dit zijn? Dat bepaalt u door burgerinitiatieven te nomineren waarvan u vindt dat ze die speciale aandacht verdienen. Voor het nomineren van een initiatief kunt u op de website van de Vrijwilligerscentrale van Welzijn Hoeksche Waard het daarvoor bestemde formulier invullen. Je kunt dat doen tot zaterdag 16 oktober.