Terug naar het overzicht

Webinar over geluid windpark Oude Maas

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Renewable Energy Factory (REF) houdt op woensdag 30 juni een webinar over geluid in relatie tot windparken. De webinar start om 19.30 uur.

We houden deze webinar om inwoners te informeren en naar aanleiding van verschillende vragen. Tijdens de webinar krijgt u informatie over de afstand van windmolens tot woningen en hoe zich dit verhoudt tot de hoeveelheid geluid die wordt veroorzaakt. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om vragen over dit onderwerp te stellen.

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst?

Stuur dan een e-mail aan ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Geef hierin aan dat u wilt deelnemen aan de webinar over geluid en gezondheid op woensdag 30 juni. U ontvangt dan uiterlijk maandag 28 juni van ons een e-mail met de link naar de webinar.

Meer informatie over geluid en gezondheid?

De afgelopen weken is samen met de GGD een webpagina met informatie over dit onderwerp gemaakt. U vindt de informatie op de pagina ‘Windpark Oude Maas’.

Aan weerszijden van de Heinenoordtunnel komen 5 windturbines

De turbines zijn 187 meter hoog. Dit najaar start de bouw. Er vinden nu voorbereidende werkzaamheden plaats. Windpark Oude Maas is een initiatief van Eneco en Renewable Energy Factory (REF).