Terug naar het overzicht

Wat vindt de gemeenteraad van de voorstellen van het college?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 7 september in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden.

Oordeelsvormende vergadering Fysiek domein, Bestuur & middelen

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over een aantal bestemmingsplannen, dagtoerismebelasting Tiengemeten en het wegencategoriseringsplan Hoeksche Waard.

Wat mag op deze weg?

Het is belangrijk dat inwoners en weggebruikers kunnen zien waar een weg of een straat voor bedoeld is. Bevind je je bijvoorbeeld op een doorgaande weg of op een woonerf? Dat maakt uit voor wat je dan mag (en niet mag). Het college heeft een plan gemaakt waarin alle wegen binnen de bebouwde kom zijn gecategoriseerd. Dit plan volgt de landelijke richtlijnen van het Duurzaam Veilig Principe en wordt 7 september gepresenteerd. Wat vindt de raad van dit plan?

Oordeelsvormende vergadering Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie

In deze bijeenkomst praat de raad over de Mantelzorgagenda 2021-2024 en de actualisatie van de detailhandelsvisie 2021. 

De juiste winkel op de juiste plek

Het college wil in de Hoeksche Waard een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur met onderscheidende en aantrekkelijke winkelgebieden. Hoe ze dat wil bereiken (en behouden) staat in de geactualiseerde Detailhandelsvisie. Op 7 september praat de raad over deze visie.

Bijeenkomsten live volgen

U kunt de oordeelsvormende vergadering op dinsdag 7 september live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 7 september 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.