Terug naar het overzicht

Wat vindt de gemeenteraad van de voorstellen van het college? Kijk mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat gebeurt op dinsdagavond 18 mei in de oordeelsvormende vergadering. De vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt deze live digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Op 18 mei praat de raad onder meer over: een aantal bestemmingsplannen, besteding Enecogelden, tegemoetkoming in de kosten voor de ventilatie op scholen en over de financiën van gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke regelingen (GR), wat zijn dat?

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen overheden. Dit zijn meestal gemeenten, maar een samenwerking tussen gemeenten en een waterschap of provincie komt ook voor. Gemeenten doen dit, omdat ze door samen te werken zaken beter kunnen aanpakken. Soms moet de gemeente samenwerken, omdat de wet dat voorschrijft, zoals bijvoorbeeld in de Veiligheidsregio. Meestal is de samenwerking vrijwillig. 

Gemeente Hoeksche Waard neemt deel aan vijf gemeenschappelijke regelingen: Het samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW), Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ZHZ), Veiligheidsregio ZHZ en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ. 

Aanstaande dinsdagavond geeft de raad zijn mening over de voorgestelde begrotingen 2022 en over de jaarrekeningen 2020 van de GR’en.

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergadering van 18 mei live online volgen. De uitzending begint om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst vindt u bij Agenda’s & Vergaderstukken. Klik op datum 18 mei 2021, daar vindt u de bijeenkomst.