Terug naar het overzicht

Wat besluit de gemeenteraad op dinsdag 14 december?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Stemt de gemeenteraad Hoeksche Waard in met de verlenging van de noodsteun Corona? En wat besluit de raad over een bestemmingsplan in Maasdam? Dit en meer staat dinsdagavond 14 december op de agenda van de raad. Kijkt u live mee? De vergadering start om 19.30 uur.  

De raad neemt ook een besluit over een onteigeningsprocedure voor parallelweg N217, de verordening afvalstoffenheffing en legesverordening 2022, de slotrapportage 2021 en de transitievisie warmte.

Verplaatsen woning in Maasdam

Op de Oud-Bonaventurasedijk 91 staat een bedrijf en een woonhuis. De eigenaar wil het woonhuis slopen en een nieuw huis bouwen naast de Oud-Bonaventurasedijk 85. Daar heeft hij een plan voor ingediend. Op dit plan zijn 2 reacties gekomen (zienswijzen). Eén omwonende heeft gevraagd om de nieuw te bouwen woning iets te verplaatsen zodat zijn uitzicht niet wordt belemmerd. Verder is een verzoek gekomen om voor het bedrijf geen uitrit te maken naar de dijk. Door deze zienswijzen is het plan aangepast. Wat besluit de raad hierover? Kijk mee op dinsdag 14 december.

3 nieuwe woningen Mookhoek 5 Strijen

Het college wil een inwoner van Strijen de mogelijkheid geven om zijn agrarische bedrijf + bedrijfswoning op Mookhoek 5 in Strijen af te breken en drie vrijstaande huizen te bouwen. Volgens het college geeft dit plan een kwaliteitsimpuls in het gebied en sluit het goed aan bij de huidige woonbebouwing in het dijklint. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 23 november heeft een Inspreker reactie gegeven op het plan. Naar aanleiding daarvan wil het college het plan nog wat meer verduidelijken. De raad wordt daarom gevraagd het besluit over dit bestemmingsplan door te schuiven naar begin volgend jaar.

Vergadering live online volgen

Op dinsdag 14 december kunt u de vergadering via de website van gemeente Hoeksche Waard live online volgen. Klik op ‘Rechtstreekse uitzendingen & Geluidsverslagen’. De uitzending begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken bekijken? Klik op ‘Agenda’s & Vergaderstukken’ en daarna op de datum dinsdag 14 december.