Terug naar het overzicht

Voortgangsrapportage over programma Duurzaamheid

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Verduurzaming van de samenleving staat steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Ook in Hoeksche Waard is dit een belangrijke opgave. Eind 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. In het programmaplan zijn 4 hoofdthema’s benoemd: de energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor deze thema’s zijn doelen vastgesteld die de komende jaren richting geven aan de verduurzaming van de Hoeksche Waard.

Uitvoering van plannen

In de eerste helft van 2021 zijn er voor ieder thema samen met diverse maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners concrete plannen uitgewerkt. Nu werken we aan de uitvoering hiervan.

Op 3 februari vond een informele bijeenkomst met de gemeenteraad plaats over Duurzaamheid waarin de raadsleden verdiepende vragen konden stellen aan de betrokken ambtenaren op basis van een voortgangsrapportage. Deze rapportage kunt u hier bekijken.

Doorkijk naar 2022

In deze voortgangsrapportage zijn de activiteiten, projecten en resultaten opgenomen van het afgelopen jaar. Daarnaast is een doorkijk opgenomen naar de projecten en activiteiten, die gaan lopen in 2022 op de verschillende thema’s. Het is geen volledig overzicht. Er gebeurt nog veel meer, door heel veel partijen. Verduurzaming is steeds meer een onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk zowel binnen als buiten het gemeentehuis. En dat is nodig. Samen maken we ruimte voor een duurzame Hoeksche Waard!