Terug naar het overzicht

Voorstel afbouwen schoolzwemmen naar de raad

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college legt een voorstel over gefaseerd afbouwen van het schoolzwemmen in de Hoeksche Waard voor aan de raad. Voor de herindeling werd in de voormalige gemeenten Binnenmaas en Cromstrijen schoolzwemmen aangeboden aan alle basisscholen, in de andere 3 voormalige gemeenten niet. Het schoolzwemmen is ook na de herindeling voortgezet. Doel is om nu een (schoolzwem)beleid te maken dat geldt voor de hele Hoeksche Waard. Dat houdt in dat volgend jaar samen met alle betrokken een plan wordt gemaakt om het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2024-2025 af te schaffen.

Schoolzwemmen was tot 1985 verplicht. Sindsdien gaan scholen en gemeenten zelf over de organisatie en financiering, wat in veel gevallen heeft geleid tot de afschaffing ervan. In 1990 bood nog 90% van de Nederlandse scholen zwemles aan. Nu ondersteunt nog zo’n 20% van de gemeenten het schoolzwemmen financieel. Met het oog op het veilig opgroeien van kinderen, is het belangrijk dat leerlingen minimaal hun zwemdiploma A halen in de leeftijd van 7 jaar. Ouders/ verzorgers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat hun kinderen zwemvaardig worden. Uit onderzoek blijkt dat ook in de Hoeksche Waard vrijwel alle kinderen die gaan schoolzwemmen al in het bezit zijn van diploma A. Het schoolzwemmen is dus veelal niet meer noodzakelijk voor het behalen van zwemvaardigheid.

Jeugdfonds Sport en Cultuur als vangnet voor zwemlessen

Voor die kinderen waarvoor de financiële thuissituatie een belemmering vormt voor het volgen van zwemlessen is er in de Hoeksche Waard een vangnet in de vorm van het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). Het JFSC betaalt de contributie voor sport of cultuur, als er thuis te weinig geld is. Dit fonds zorgt er voor dat ook kinderen van 4 tot 18 jaar uit Hoeksche Waardse gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum lid kunnen worden van een vereniging op het gebied van sport of cultuur. Via deze regeling kunnen kinderen dus ook zwemlessen volgen. Het moet immers in het geval dat gekozen wordt voor het stoppen met schoolzwemmen voor alle kinderen in de Hoeksche Waard mogelijk blijven een basis-zwemvaardigheid te behalen.

Scholen moeten voldoende uren kunnen gymmen

Gemeenten hebben geen wettelijke plicht om schoolzwemmen aan te bieden, maar wel om te zorgen voor huisvesting van het bewegingsonderwijs (gymmen) van basisscholen. Op enkele scholen in de Hoeksche Waard zorgt het schoolzwemmen nu voor de invulling van uren bewegingsonderwijs. De gemeente onderzoekt of alle scholen ook daadwerkelijk het verplichte minimum aantal uren (kunnen) gymmen en waar eventueel aanvulling nodig zou zijn.

Gekozen toekomstscenario moet verder worden uitgewerkt

Het college legt nu een voorstel voor het gefaseerd afschaffen van het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2024-2025 voor aan de gemeenteraad. Dit wordt in de raadscyclus van september/oktober behandeld. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, wordt de manier waarop het schoolzwemmen wordt afgebouwd en beëindigd in 2024 verder zorgvuldig voorbereid en afgestemd met de diverse partners en partijen, waaronder de zwembaden en de scholen.