Terug naar het overzicht

Voorlopige plannen voor appartementen aan de Langeweg in Oud-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De locatie Langeweg 12 in Oud-Beijerland krijgt misschien een nieuwe invulling. De eigenaar van Langeweg 12 nam het initiatief om projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg te benaderen om samen na te denken over een nieuwe invulling van de locatie. Het college van burgermeester en wethouders sprak onlangs de intentie uit om voorlopig medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de initiatiefnemer.

61 appartementen voor starters en senioren

Er ligt een voorlopig plan om een appartementengebouw te realiseren van in totaal 61 woningen in het goedkope en middel dure segment. De grootte van de appartementen zal variëren van 55 m2 tot 99 m2. Dat maakt de appartementen geschikt voor starters en senioren die een betaalbare woning zoeken. Wethouder Van Leenen: “We zetten alles op alles om betaalbare woningen te bouwen. De eventuele appartementen aan de Langeweg zijn ideaal als eerste woning voor starters en voor senioren die kleiner willen wonen. Zeker ook vanwege de ligging nabij de bushalte, ook nabij het toekomstige R-net, de sportvelden en het Laningpark. Ik ben oprecht blij dat er met dit initiatief ruimte komt voor aantrekkelijk geprijsde woningen.”

Prettig (blijven) wonen in de Hoeksche Waard

De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en stimuleert initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpen en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg houdt bij het ontwerpen van het appartementengebouw rekening met de omgevingskwaliteit en de groene omgeving van de Langeweg. De plannen passen daarnaast ook bij de ambities die opgenomen zijn in de omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie op www.omgevingsvisiehoekschewaard.nl.

Gemeente stemt voorlopig in met de bouwplannen

De haalbaarheid van het plan hangt af van de verdere (planologische) uitwerking en onderzoek van het plan. Er worden afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt over participatiemogelijkheden bij de planontwikkeling.