Terug naar het overzicht

Vooraankondiging: digitale bijeenkomst over de randweg Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen, fietsers, vrachtwagens en landbouwverkeer maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding) en de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). De toenemende drukte zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd onder druk staan.

Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. Wonen, werken, recreëren, buitenspelen en fietsen wordt weer een stuk fijner voor inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding voor onder andere de
scholieren tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De gemeente werkt in dit project nauw samen met provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.

Wij stelden een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op

Deze notitie is nodig om een milieu-effectrapportage (MER) te kunnen maken. De MER vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Binnenkort leggen wij de NRD ter inzage

In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren. Hierover leest u volgende week meer.

Op maandag 26 oktober organiseren wij een informatieavond over de NRD

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te houden. Daarom organiseren wij een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op de NRD en de procedure. Ook kunt u vragen stellen. Volgende week informeren wij u over hoe u zich kunt aanmelden. Bent u geïnteresseerd? Noteer dan alvast maandag 26 oktober in uw agenda.