Terug naar het overzicht

Volgende testfase voor afvangsysteem zwerfafval

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Om vervuiling van het Hollands Diep en Haringvliet door plastic en ander afval tegen te gaan, is het innovatieve afvangsysteem, de Shoreliner, donderdag 29 oktober verplaatst. De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, de provincie, Rijkswaterstaat, IVN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken samen aan een pilot van het programma Schoon Haringvliet. Na een testperiode in Strijensas gaat de Shoreliner nu naar Numansdorp.

Shoreliner

Op 31 januari 2020 gaven gedeputeerde Adri Bom van de provincie Zuid-Holland en wethouder Paul Boogaard van gemeente Hoeksche Waard het startsein voor plaatsing van de Shoreliner naast de strekdam bij de ingang van de haven van Strijensas. De Shoreliner, ontwikkeld door ingenieursbureau Tauw, is een afvangsysteem waarmee drijvend afval kan worden afgevangen voordat dit op de oever aanspoelt. Onder invloed van stroming en wind wordt het afval via een geleider naar een opvangoog geleid dat regelmatig wordt geleegd. De pilot is opgestart met als doel ervaring op te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen hoe het systeem het beste in de praktijk werkt. In anderhalf jaar worden drie testlocaties in het Haringvliet onderzocht. Op 29 oktober is de Shoreliner verplaatst naar de volgende testlocatie bij Numansdorp.

Verder onderzoek

De TU Delft doet, in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met alle betrokken partijen, nader onderzoek naar stroming, wind en getijdenbeweging in het Haringvliet. Dit onderzoek helpt om de meest effectieve locatie voor de Shoreliner te bepalen. De uitkomsten worden volgend jaar gecombineerd met de hotspotkaart voor zwerfafval van Rijkswaterstaat en het onderzoek Schone Rivieren rondom het Haringvliet. Een van deze hotspots met veel zwerfafval op de oever ligt in de buurt van de locatie bij Numansdorp waar de Shoreliner vanaf 29 oktober ligt.

Toekomst

De werking van de Shoreliner wordt de komende maanden op de nieuwe locatie gevolgd. Begin volgend jaar zal de Shoreliner vervolgens in het kader van de pilot worden verplaatst naar een derde locatie bij de haven van Stellendam op Goeree-Overflakkee. De exacte locatie wordt mede bepaald met behulp van de resultaten van het onderzoek de TU Delft.