Terug naar het overzicht

Verrassing: een telefoontje van de burgemeester!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Zoals ieder jaar regent het voorafgaand aan Koningsdag lintjes in de Hoeksche Waard. Vanwege het coronavirus is het voor burgemeester Bram van Hemmen nu niet mogelijk de decorandi persoonlijk een lintje op te spelden. Daarom is besloten hen donderdag of vrijdag persoonlijk te bellen. Gemeente Hoeksche Waard is maar liefst 19 Leden in de Orde van Oranje-Nassau en 2 Ridders in de Orde van Oranje-Nassau rijker! Kort na het telefoontje van de burgemeester werden een taart en bloemen bezorgd. De lintjes blijven nog even opgeborgen in de kluis van de gemeente. Voor het opspelden wordt landelijk een andere datum gekozen.

Donderdag werden de volgende Hoeksche Waarders gedecoreerd

A. van den Berg
Meneer Arie van den Berg woont in Heinenoord. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 zet hij zich in voor de Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ Heinenoord. De laatste 20 jaar als voorzitter. Deze vereniging organiseert jaarlijks meerdere dorpsevenementen waaronder Koningsdag, Heinenoord Live, de Zeepkistenrace en de Lampionnenoptocht. Ook is hij sinds 2007 voorzitter van voetbalvereniging S.V. Heinenoord. Voor deze club zette Arie zich vanaf 2000 al in als trainer en coach van jeugdelftallen. Als voorzitter initieerde hij het aanleggen van het kunstgrasveld in 2008 en werden onder zijn leiding de kleedkamers uitgebreid alsmede het aantal meisjes- en vrouwenelftallen. In 2013 werd een nieuwe tribune gebouwd. Daarnaast kreeg de verenging een bestuurskamer en een ruimte voor de supportersvereniging. Arie van den Berg is daarnaast al lange tijd coach van het 1e elftal Vanaf 2008 tot heden is hij ook bestuurslid van de branchevereniging ‘Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven’ (NVGA; 160 bedrijven). Deze vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde bedrijven in de sector financiële dienstverlening. Arie zet zich in het bijzonder in voor de onderlinge communicatie.

Mevrouw S.M. Bijholt-Korn
Shirley Bijholt-Korn uit Nieuw-Beijerland is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 tot heden is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Openbare Bibliotheek Nieuw-Beijerland. Zij organiseert de exposities, verzorgt de huishoudelijke taken en onderhoudt de contacten. Daarnaast zet zij zich in voor de boekenadministratie en verzorgt zij de inkoop. Ook is zij gastvrouw bij de maandelijkse koffieochtend van Welzijn Hoeksche Waard. Tussen 1992 en 2017 was mevrouw Bijholt redactielid en redigeerde ze de nieuwsbrief bij de Nederlandse Rotsplantenvereniging. Van 2015 tot heden is Shirley vrijwilliger bij Welzijn Hoeksche Waard. Hier zet zij zich 4 keer per jaar in als kok bij de winterkostmaaltijden in de Openbare Bibliotheek Nieuw-Beijerland.

J.S. Hensen
Meneer Jacob Hensen (1959) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich sinds 1984 in voor de Hervormde Gemeente Heinenoord. Zijn functies varieerden van secretaris van het college van notabelen, ouderling en lid van de kerkenraad/jeugdraad, secretaris van de bouwcommissie, voorzitter van de beroepingscommissie en coördinator van het beleidsplan. Jacob Hensen is nu voorzitter van de kerkenraad en moderamen, medewerker van de jaarlijkse rommelmarkt, oprichter en leider van de Zondagavondzang, leider van de Huiskring, preekvoorziener, lid en voorzitter van de Commissie Bijzondere Diensten en incidenteel als voorganger in de kerkdienst. Van 2002 tot 2011 zette hij zit in voor het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor.

B. Jongekrijg
Meneer Bastiaan Jongekrijg (1942) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1970 tot 1992 penningmeester van de Vereniging het Groene Kruis te Puttershoek. Vanaf 1974 tot heden zet hij zich als vrijwilliger in bij de Gereformeerde Kerk te Puttershoek/Maasdam. Als wijkouderling, administrateur, ouderling-scriba en sinds 2013 als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Een andere vrijwilligersfunctie was die van bestuurslid bij het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf van 1975 tot 1980. Van 1978 tot 1979 was Bastiaan penningmeester van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies te Puttershoek. Daarnaast ook vicevoorzitter van de verhuurcommissie van de sporthal. Tussen 2011 en 2018 zette hij in de functie van penningmeester in voor de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke in Puttershoek. Hij organiseerde daarnaast ook de inzamelingsactiviteiten en markten. Van 2008 tot heden brengt Bastiaan Jongekrijg maandelijks maaltijden rond als vrijwilliger bij de woonzorgorganisatie Zorgwaard te Puttershoek.

M.R. de Kreek
Meneer Marcel de Kreek (1965) uit Mijnsheerenland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1996 tot heden is hij vrijwilliger bij en voorzitter van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina. Hij organiseert mede de evenementen, zoals Koningsdag en het Zomeravondconcert. Daarnaast draagt hij zorg voor de werving van sponsoren. Tussen 2000 en 2018 was hij vrijwilliger bij christelijke basisschool de Molenwiek in Mijnsheerenland. Hier zorgde hij voor het afnemen van de verkeersexamens, de fietscontroles en het uitreiken van de diploma’s. Daarnaast was hij begeleider op het schoolkamp en ondersteunde hij bij de activiteiten, onder andere de sportdag en het sinterklaasfeest. Ook ondersteunt Marcel een gezin in Bosnië-Herzegovina. Hij heeft zorg gedragen voor de inzameling en bezorging van kleding en speelgoed in 2001. Daarnaast ondersteunde hij bij de bouw van een huis. Tevens heeft hij zijn netwerk ingezet zodat de familieleden een carrière hebben kunnen opbouwen. In 2017 was hij medeorganisator van het openingsfeest van het Dorpshart Mijnsheerenland. Daarnaast is hij lid van het 5 meicomité voor de viering van 75 jaar vrijheid en zet hij zich in als collectant.

C.J. Maijers
Meneer Cornelis (John) Maijers (1962) uit ’s-Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1980 –nu 40 jaar- is hij vrijwilliger bij en secretaris van (sinds 2002) de EHBO-vereniging ‘s-Gravendeel. Hij is inzetbaar bij de lokale evenementen. Van 1982 tot heden is John ook vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. Hier fungeerde/fungeert hij als helper, staflid rampenbestrijding, groepsleider en ondersteuner bij het rolstoelwinkelen. Tussen 1989 en 2013 was hij medeorganisator van de jaarlijkse wandelvierdaagse te ‘s-Gravendeel. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de vergunning, het uitzetten van de routes, de inschrijf- en startlocatie, de verkeersregelaars en de begeleidende muziekkorpsen. Van 2009 tot heden zet John Maijers zich als vrijwilliger in bij woonzorginstelling Cavent, locatie De Vlashof in ‘s-Gravendeel. Hier onderneemt hij activiteiten met de bewoners. Van 2018 tot heden begeleidt hij als vrijwilliger bij het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht patiënten van en naar de diverse onderzoeksafdelingen. Daarnaast is hij mantelzorger en zorgt hij sinds 2017 enkele dagdelen per week voor zijn dementerende vader.

Mevrouw P. Meiboom
Petra Meiboom (1965) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was van 2000 tot 2018 vrijwilliger bij en bestuurslid (secretaris van 2000-2018 en penningmeester van 2014- 2018) van de Oranjevereniging Nederland en Oranje te Heinenoord. Petra initieerde mede nieuwe activiteiten, zoals het festival Heinenoord Live.

A.K.S. van Nieuwenhuijzen
Meneer Ary van Nieuwenhuijzen uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1969 tot 1994 maakte hij deel uit van de vrijwillige brandweer van Heinenoord. Sinds 1979 zet Ary zich in voor de Hervormde Gemeente Heinenoord. Van 1998 tot 2010 en vanaf 2014 als ouderling. Tevens fungeerde hij als notabel (1979-1994) en diaken (1984-1996) en was hij lid van de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Ook verzorgt hij voor de jaarlijkse rommelmarkt het vervoer van de spullen.

Mevrouw M.W. Rijkhoff-Vrooman
Marijke Rijkhoff-Vrooman (1954) uit Klaaswaal is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marijke was van 1985 tot 1997 vrijwilliger bij Stichting Samenleving Oud-Beijerland. Zij ondersteunde de beroepskrachten bij de activiteiten die voor allerlei groepen uit de samenleving werden georganiseerd. Het ging hierbij om laagdrempelige cursussen, trainingen, workshops, sportactiviteiten en activiteiten voor ouderen en jongeren om zodoende deze doelgroepen uit hun isolement te halen. Van 2005 tot 2011 was zij ‘wenshaler’ en ‘wensvervuller’ bij Make-A-Wish Nederland. Deze organisatie laat wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. De taak van een wenshaler is om de allerliefste wens van het wenskind te achterhalen in een wenshaalgesprek. Vanaf 2006 tot heden is Marijke vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland. Zij bezoekt mensen met een lichamelijke beperking thuis en helpt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten voor de deelnemers.

P.P. Storm
Meneer Paulus Storm (1957) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1987 is hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Heinenoord. Hij fungeerde als lid van de kerkenraad, redactielid van het maandelijks kerkblad, notabel, lid van de bouwcommissie, kerkvoogd, ouderling-kerkvoogd, voorzitter kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester, lid van de beroepingscommissie voor de benoeming van de nieuwe predikant en lid van het moderamen. Daarnaast is hij oprichter en supervisor van de winkel- en schuurverkoop en is hij adviseur van de kerkrentmeesters. Vanaf 2012 zet Paulus Storm zich ook in voor CNV Overheid & Publieke Diensten, een onderdeel van CNV Collectief. Hij maakt deel uit van het Georganiseerd Overleg en is sinds 2014 lokaal vakbondsconsulent.

J.G.C. Vermeulen
Meneer Jan Vermeulen (1952) uit ‘s-Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1980 zet Jan Vermeulen zich in voor Showkorps Juliana te ’s-Gravendeel, onder andere in de functies van medeschrijver en choreograaf van de shows, muziekcommissaris en voorzitter. Jan droeg bij aan het toelaten van dames tot de vereniging (1981) en hij zette zich in voor het uitvoeren van mars- en showoptredens in binnen- en buitenland. Ook richtte hij het Showkorps Jong Juliana op, dat basisschoolleerlingen een instrument leert bespelen en shows geeft.

Vrijdag werden de volgende inwoners gedecoreerd

Mevrouw A. den Boer-van Steensel
Aartje (Anita) den Boer-van Steensel (1962) uit Klaaswaal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1990 is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij Muziekvereniging Na Lang Streven (NLS) uit Klaaswaal. Ook is zij lid van de muziekcommissie van het Klaaswaals Symfonisch Blaasorkest van deze vereniging, verzorgt ze de pr en fungeert ze als orkestmanager. Verder is zij sinds 1990 vrijwilliger bij diverse lokale muziekactiviteiten, musiceert ze bij onder andere kerstvieringen in een verzorgingstehuis of bij activiteiten op 4 mei. Van 1994 tot heden is ze voorzitter en bestuurslid van de aan NLS verbonden Jaap Vos Stichting en zorgt ze voor de verslaglegging van de vergaderingen van de stichting. De stichting biedt de muziekvereniging financiële steun, wanneer er bijvoorbeeld een instrument vervangen moet worden. Ook is Anita al 10 jaar mantelzorger voor haar moeder en ondersteuner van haar buren.

J.C. Booden
Meneer Jan Booden (1950) uit Mijnsheerenland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Van 1979 tot 1989 was hij reservist bij de vrijwillige politie en werd hij regelmatig bij diverse evenementen in de Hoeksche Waard ingezet om de veiligheid te bevorderen. Van 1971 tot 1997 was hij kerkenraadslid en voorzitter van de kerkenraad van de voormalige Gereformeerde kerk Westmaas-Mijnsheerenland en later na de fusie ook van de voormalige Gereformeerde kerk van Klaaswaal. Van 2005 tot heden is Jan Booden bestuurslid en voorzitter van de Stichting Vrienden van Zorgwaard en de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke. Mede dank zij hem zijn het woongenot en de recreatiemogelijkheden voor de bewoners van de verzorgingstehuizen van Zorgwaard zonder meer toegenomen. In 2013 werd hij lid van het bestuur van Stichting Molens Hoeksche Waard, waar hij in 2014 tot voorzitter werd benoemd. Jan is een bevlogen mens dat het goed voor heeft met zijn medemens, maar ook de cultuur in de Hoeksche Waard een bijzonder warm hart toedraagt. Met verve zet hij zich samen met de andere vrijwilligers in om de mooie molens voor de Hoeksche Waard in stand te houden en deze als het enigszins kan te laten draaien.

Mevrouw A. Hitzerd-den Boer
Aaltje Hitzerd-den Boer uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1979 tot 1987 was zij lid van de ouderraad en leesmoeder op Christelijke basisschool De Schelp in Puttershoek. Vanaf 1984 tot heden zet Aaltje zich als vrijwilliger in voor de Gereformeerde Kerk te Puttershoek/Maasdam. Hier was/is zij ouderling (1984-1988, 1991-1995, 2000-2004, 2006-2014, 2017-heden), pastoraal medewerker en gastvrouw op koffieochtenden.  Van 1988 tot 2000 was ze vrijwilliger bij een telefonische hulplijn voor verslavingszorg te Rotterdam

M.L. Holtrop
Meneer Marten Holtrop (1954) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1981 tot zijn pensionering in oktober 2018 was hij werkzaam als zelfstandig apotheker van de Hoeksche Service Apotheek te Puttershoek. Als apotheker staat hij bekend als een ondernemer waarbij de commercie niet voorop staat, maar de kwaliteit van leven, zorg en samenwerken wel. Hij had een oprechte interesse in de cliënten, was altijd bereikbaar voor huisartsen en had inventieve oplossingen voor medische problemen en voor een betere dienstverlening. Daarnaast ontplooide hij de volgende vrijwillige activiteiten: van1991 tot 2004 was hij secretaris van de Stichting Poldermuseum en beheerder van het Poldermuseum te Puttershoek. Marten Holtrop verzorgde rondleidingen en organiseerde exposities en voorstellingen Van 1992 tot 2017 verzorgde hij als vrijwilliger bij de opleiding Apothekersassistente van het Da Vinci College te Dordrecht bijlessen, workshops en de praktijkexamens. Daarnaast maakte hij deel uit van de klankbordgroep. Van 1993 tot 1998 was hij programmacommissaris, secretaris en later tweede secretaris van de Rotary Rotterdam Zuid. Van 2001 tot 2019 was Marten adviseur en hulpverlener voor de zendingsartsen in het Morgenster Ziekenhuis in Zimbabwe en het Ekwendeni Hospital in Malawi. Hij adviseerde bij de hulpvragen op het gebied van de medicatie. Daarnaast doneerde hij medicatie en droeg hij bij aan het sorteren van de pakketten. Ook was Marten van 2002 tot 2018 medeoprichter en bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging Zorggroep Apotheken Hoeksche Waard in Klaaswaal. Vanuit de vereniging initieerde en realiseerde hij mede de oprichting van de Dienstapotheek Hoeksche Waard, een apotheek die destijds 24 uur per dag, zeven dagen per week was geopend.

Mevrouw A.C.M. Hooglander-Kooijman
Anna Hooglander-Kooijman (1945) uit  ‘s- Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1997 tot heden is Anna voorzitter van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling ‘s-Gravendeel. Ze maakt deel uit van de regionale commissie die activiteiten organiseert op regioniveau (Hoeksche Waard/Flakkee). Daarnaast fungeert zij als vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers en organiseert zij mede activiteiten op lokaal niveau, zoals uitjes en ontspanningsdagen voor gasten met een beperkte mobiliteit.

L.C. Knape
Meneer Leendert (René) Knape (1961) uit Numansdorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij bespeelt al meer dan 40 jaar tijdens de zondagse maar ook doordeweekse erediensten het orgel in diverse kerken en verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard. In 1978 begeleidde René op 17 jarige leeftijd voor het eerst de samenzang tijdens de kerstdienst van de Zondagschool ‘Jachin’ in Numansdorp. Al snel begeleidde hij ook de kerkdiensten op het orgel van de Hervormde Evangelisatie in Numansdorp. Later werd hij kerkorganist in Oud-Beijerland in de Hersteld Hervormde Gemeente. Het vergt voortdurende oefening, tijd, inzet en discipline om een orgel goed te kunnen bespelen. René Knape heeft in de afgelopen 40 jaar blijk gegeven van zijn grote betrokkenheid bij de kerkelijke gemeenten door muzikale ondersteuning te leveren bij de reguliere kerkdiensten, bij trouwerijen en begrafenissen en bij de weeksluitingen in de verzorgingshuizen. Tevens is hij secretaris van Dragersvereniging Rijmond. Hier zet hij zich sinds de oprichting 28 jaar geleden voor in en is hij onmisbaar.

Mevrouw N.J. Quartel-van Opstal
Neeltje Quartel-van Opstal (1946) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1987 tot  heden is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk
Puttershoek – Maasdam. Hier is zij lid van de kerkenraad en ouderling. Tevens fungeerde zij als pastoraal medewerker (2001-2018). Ook initieerde en coördineerde zij mede het interkerkelijke contact met de Gemeente in Duitsland. Van 2001 tot heden zet Neeltje zich als vrijwilliger in bij de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam. Deze stichting zet zich in voor de individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie voor kwetsbare mensen in Rotterdam en omgeving. Zij draagt zorg voor de nachtopvang. Ook verricht zij administratieve taken en verzorgt zij de rondleidingen, is ze gastvrouw en verzorgt zij de catering bij de evenementen. Tussen 2005 en 2011 was Neeltje vrijwilliger bij de Stichting Pameijer in Rotterdam. De stichting ondersteunt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Ze ondersteunde bij het doen van de boodschappen, het bereiden van de maaltijd en de voorkomende werkzaamheden daaromheen.

Mevrouw Y. Verhorst-Vis
Yvonne Verhorst-Vis (1962) uit Westmaas is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2000 tot heden is zij voorzitter van de commissie Vrouw & Bedrijf van LTO Noord. Deze commissie richt zich op de bewustwording en versterking van de sociaal en financieel-economische positie van vrouwen in agrarische bedrijven. Yvonne heeft de portefeuille vrouwelijk leiderschap en organiseerde diverse activiteiten en excursies in Zuid-Holland. Ook heeft ze een bijdrage geleverd aan de organisatie van de netwerkdagen en is zij gastvrouw. Van 2003 tot heden is ze bestuurslid van LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard. Zij organiseert onder andere ledenavonden, avonden in samenwerking met accountskantoren en/of notarissen, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Verder zet zij zich in voor de pr-commissie en de Poldersportdag. Ook neemt zij deel aan het Provinciaal Overleg van LTO Noord, regio West. Tevens is zij vanaf 2010 vrijwilliger bij Vrouwen van Nu, afdeling Hoeksche Waard Oost. Hier zet Yvonne zich in als webmaster en contactpersoon voor de leden.

C. Vos
Meneer Cornelis Vos (1951) uit Oud-Beijerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot een paar maanden geleden woonde hij in Strijen. In die plaats is hij vanaf 1992 tot heden vrijwilliger en penningmeester van de Schietvereniging De Vrijheid Strijen. Cornelis draagt zorg voor de opleiding van de jeugdleden. Daarnaast organiseerde hij de wedstrijden en heeft hij zorg gedragen voor de screening van de schutters. Ook coördineert hij het onderhoud en de schoonmaak van het clubgebouw. Cornelis Vos onderhoudt de contacten, onder andere met de Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie en andere schietverenigingen. Tevens heeft hij zich ingezet voor het verkrijgen van de Kroon certificering.

P. Laheij
Peter Laheij (1963) uit Strijen is door Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van Papendrecht, gebeld met de mededeling dat hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1988 tot heden is hij oprichter van en judoleraar van de vennootschap onder firma Budo Sport Laheij te Papendrecht. Peter heeft deze sportschool opgericht om senioren en kinderen les te geven in de judosport. Ook kinderen met een (ernstige) beperking kunnen in de sportschool terecht. Naast de judotrainingen besteedt Peter Laheij op een waardevolle manier aandacht aan de sociale aspecten van het leven. Onder andere door de leerlingen zelfvertrouwen te geven en hen te wijzen op waardevolle zaken als doorzettingskracht, discipline, afspraken nakomen en afmaken waar je aan begint. De opbrengsten van de sportschool zijn net genoeg om de kosten te dekken. Ook was hij tussen 2007 en 2017 lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Papendrecht.

Donderdag en vrijdag werden maar liefst 20 decorandi door burgemeester Bram van Hemmen telefonisch verrast met de mededeling dat zij een lintje hebben verdiend.