Terug naar het overzicht

Verhuurt u een woonruimte in de Hoeksche Waard?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om betalingsachterstanden van huurders te melden aan de gemeente. De gemeente doet dan een vrijblijvend hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet betalen van huur kan een signaal zijn van financiële problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. Deze werkwijze heet vroegsignalering van schulden en is vastgelegd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Wat moet u doen?

Voordat u daadwerkelijk huurachterstanden kunt melden aan gemeente Hoeksche Waard, moet u 2 zaken regelen op de website ‘achterstanden aanleveren’:

  1. Een overeenkomst afsluiten met de gemeente, zodat we bij het uitwisselen van persoonsgegevens voldoen aan de AVG. Het ondertekenen van deze overeenkomst gebeurt online via een ondertekenportaal;
  2. Een account aanvragen om uw meldingen veilig te kunnen doen in het automatiseringssysteem RIS.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie voor verhuurders over vroegsignalering? Kijk dan op de website van de NVVK.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Franceline Visser via e-mail franceline.visser@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 – 647 37 83 of Inge Minderhoud via e-mail inge.minderhoud@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 38 29. Zij zijn beleidsadviseurs Participatie en Leefbaarheid en helpen u graag.