Terug naar het overzicht

Verborgen armoede in de Hoeksche Waard onderzocht

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard wil dat iedere inwoner zichzelf financieel kan redden, eventueel met de juiste hulp, zodat mensen gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij willen we voorkomen dat mensen in financiële problemen belanden.  Om dit doel te bereiken, is het belangrijk om eerst te weten welke groepen inwoners te weinig inkomen hebben om echt mee te kunnen doen. Daarom heeft onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de gemeente de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar verborgen armoede in de Hoeksche Waard.

Aard en omvang verborgen armoede

Het onderzoek brengt de kenmerken van verborgen armoede onder inwoners in kaart en biedt zicht op de oorzaken en gevolgen van leven in verborgen armoede. Daarmee heeft de gemeente aanknopingspunten gekregen voor de aanpak van verborgen armoede in de Hoeksche Waard. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de Hoeksche Waard een kleiner aantal huishoudens met een laag inkomen kent, dan het landelijk gemiddelde. Maar ook dat zo’n 65% van inwoners met een laag inkomen geen gebruik maakt van de mogelijkheden voor hulp en financiële bijstand. Deze mensen hebben een verhoogd  risico voor verborgen armoede als er naast het lage inkomen onvoldoende  eigen vermogen of hulp van anderen beschikbaar is om van te leven.

Het onderzoek heeft drie specifieke groepen gevonden die een grotere kans hebben op armoede: kinderen en jongeren, ouderen en zelfstandige ondernemers. Verder blijkt dat in de wijken Oranjewijk in Strijen en de wijk ’s-Gravendeel in ’s-Gravendeel relatief veel mensen wonen met een laag inkomen. Ook onverwachte gebeurtenissen, kunnen voor verhoogde kans op armoede zorgen. Het overlijden van een partner, een echtscheiding of een faillissement kunnen enorm veel impact hebben.

Iedereen moet mee kunnen doen

Wethouder Huibert Steen (Armoedebeleid) is blij met het onderzoek. “Armoede kan verregaande gevolgen hebben voor iemands leven. Het zorgt bijvoorbeeld voor stress en heeft een negatief effect op de gezondheid. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen we nu goed bepalen wat we samen met onze maatschappelijke partners kunnen doen om armoede in de Hoeksche Waard terug te dringen. Om iets aan de bestrijding van deze verborgen armoede te kunnen doen is het immers belangrijk dat je weet hoe het zit en waar de problemen zijn. In de Hoeksche Waard vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen, ook de mensen die niet veel te besteden hebben. Daarom vind ik het heel belangrijk om in te zetten op preventie om financiële problemen te voorkomen. Maar ook op het sneller en makkelijker aanbieden van hulp als inwoners of ondernemers problematische schulden hebben.”

Samen tegen armoede

In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan om (verborgen) armoede tegen te gaan. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de ‘Uitvoeringsagenda Samen tegen Armoede’. Dat geldt ook voor de adviezen die de adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard hierover uitbracht. In de uitvoeringsagenda worden de aanbevelingen uitgewerkt in maatregelen. De uitvoeringsagenda wordt na de zomer (september – oktober) aan de gemeenteraad voorgelegd.

Een belangrijke oorzaak dat armoede verborgen is, heeft te maken met schaamte. Huibert Steen snapt dat, maar zou dit graag willen doorbreken. “Het kan iedereen in z’n leven overkomen. En ik snap dat je je enorm kunt schamen dat het je overkomt, of dat je je schaamt omdat het niet lukt er zelf uit te komen. Ik hoop echt dat mensen toch de stap durven te zetten door er over te spreken, en eventueel bij de gemeente komen voor ondersteuning. Ik wil in ieder geval graag met deze mensen in gesprek, om te horen wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Bel me gerust!”

Inclusieve samenleving

In 2019 is het Programmaplan Inclusie door het college van gemeente Hoeksche Waard vastgesteld. Een plan waarin visie, ambitie en concrete doelstellingen staan om te komen tot een inclusieve gemeente: een gemeente waarin iedereen mee doet en erbij hoort. Binnen het programma zijn vijf thema’s geformuleerd waarop de gemeente wil versnellen. Eén van deze thema’s is ‘Samen tegen armoede’. Samen met partners wil de gemeente meer inwoners die leven in armoede bereiken en ondersteunen, om op die manier bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid van inwoners van de Hoeksche Waard.