Terug naar het overzicht

Vanaf half juni nieuwe regeling TVL (opvolger van TOGS)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De € 4.000 regeling (TOGS) wordt opgevolgd door een nieuwe regeling TVL. De Tegemoetkoming Vast Lasten MKB (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is voor MKB-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000  tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken.

De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni ingediend worden. Op dat moment loopt de huidige TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus.