Terug naar het overzicht

Uitwerken keuze raad in nota Rust en Activiteiten op Zondag en Winkeltijdenverordening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad heeft dinsdag 18 juni gestemd over de adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag. Daarin is een keuze gemaakt over winkeltijden en evenementen in onze gemeente op zondagen. Alle winkels in de Hoeksche Waard mogen op zondag open van 12.00 tot 17.00 uur. En er moeten regels worden opgenomen in nog te ontwikkelen beleid over evenementenvergunningen. Dit besluit komt overeen met het advies van het inwonersforum. De gemeenteraad heeft het college gevraagd de aangepaste winkeltijden uit te werken in een nota Rust & Activiteiten op Zondag en een nieuwe Winkeltijdenverordening. Na het zomerreces neemt de raad hierover een besluit.

Naast de winkeltijden en het evenementenbeleid, raakt de nota Rust & Activiteiten op Zondag ook andere onderwerpen zoals openstelling van gemeentelijke accommodaties, begraven en bouwactiviteiten. Pas nadat de raad een besluit heeft genomen over de nieuwe Winkeltijdenverordening, gelden de nieuwe winkeltijden. Winkels in de Hoeksche Waard zijn tot die tijd geopend op de dagen zoals dat nu geldt.