Terug naar het overzicht

Uitstel ingangsdatum Omgevingswet

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Omgevingswet vervangt straks landelijk veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit gaat een hoop voor u en ons als gemeente veranderen. Aanvankelijk stond de inwerkingtreding van de Omgevingswet gepland voor 1 januari 2022. Met een kamerbrief maakte minister Ollongren vandaag bekend dat er meer tijd nodig is om de Omgevingswet goed in te voeren.

Onvermijdelijk

Een noodzakelijke voorwaarde om de Omgevingswet in te voeren is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt. Dat wil zeggen dat de landelijke voorzieningen zijn opgeleverd, alle gemeenten aangesloten zijn én dat zij genoeg tijd hebben gehad om met het stelsel te oefenen. De verwachting is dat dit voor het einde van dit jaar nog niet het geval is. Er wordt ook nog landelijk gewerkt aan nieuwe regels voor onderwerpen als geluid en externe veiligheid die grote gevolgen kunnen hebben voor de woningbouw. En er is nog onvoldoende zekerheid over de financiële gevolgen van de ingang van de Omgevingswet. Kortom: uitstel is onvermijdelijk.

1 juli 2022

Dat er uitstel komt, is zeker. Tot wanneer ligt nog open. Op dit moment ligt er een voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen naar 1 juli 2022. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog mee instemmen.