Terug naar het overzicht

Uitnodiging digitale bijeenkomst 'De Transitievisie Warmte'

Dit nieuwsbericht is verlopen.

‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’

Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom volgen wij het landelijke Klimaatakkoord en gaan we voor een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050. Dit betekent dat alles wat wij hier doen geen negatief effect meer heeft voor het klimaat. Om dit te bereiken werken we vanuit het programmaplan Duurzaamheid aan verschillende trajecten zoals ook de Transitievisie Warmte, die binnen de energietransitie valt.

We werken gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor onderzoeken we eerst per wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. En in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak. De uitkomst hiervan komt in de ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens wordt gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een Wijkuitvoeringsplan. Zo werken we gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving.

Online bijeenkomst over de Transitievisie Warmte is op woensdagavond 13 januari

Woensdag 2 december was een eerste openbare online bijeenkomst over de energietransitie en daar hebben wij het proces over de totstandkoming van de Transitievisie Warmte al kort toegelicht. Deze visie is niet van de gemeente, maar van ons allemaal. Daarom organiseert de gemeente woensdagavond 13 januari van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst over de warmtetransitie voor iedereen die interesse heeft. Na een uitleg over het traject, worden de uitgangspunten opgehaald. En er wordt besproken welke aandachtspunten er zijn en welke zorgen er mogelijk leven. Daarnaast wordt toegelicht hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers kunnen meedenken met de Transitievisie Warmte en hoe daar in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt. Ook is het mogelijk vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Meer informatie en aanmelden?

Kijk dan op de pagina Transitievisie Warmte. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging. Op 12 januari ontvangt u per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.