Terug naar het overzicht

Uitnodiging digitale bijeenkomst ‘De energietransitie: inzetten op besparen en overgaan op schone energie in de Hoeksche Waard’

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Een uitdaging waar de hele Hoeksche Waard voor staat en die van iedereen inspanningen vraagt. Gemeente Hoeksche Waard organiseert woensdagavond 2 december een digitale bijeenkomst over de overgang naar schone energie en het inzetten op besparen: de energietransitie. Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente iedereen die geïnteresseerd is over de verschillende trajecten binnen de energietransitie in de Hoeksche Waard en hoe daaraan in gezamenlijkheid wordt gewerkt.

Het doel is een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050, wat ook de opdracht is vanuit het landelijk Klimaatakkoord. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – speelt hierin een grote rol. Het is dan ook 1 van de 4 thema’s in ons streven naar een duurzame Hoeksche Waard. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’

Eén van de ambities is een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040: in de Hoeksche Waard wordt dan net zoveel energie duurzaam opgewekt als dat we gebruiken. In het voorjaar 2021 verschijnt het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. Daarin staan concrete projecten waarmee we de komende 5 jaar aan de slag gaan om ons doel te bereiken. Dit uitvoeringsprogramma maakt de gemeente niet alleen. Verduurzamen doen we met z’n allen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Meld u aan voor de digitale bijeenkomst ‘Inzetten op besparen en overgaan op schone energie’ op
2 december 

Op woensdagavond 2 december van 19.30 tot 21.00 uur organiseert gemeente Hoeksche Waard een digitale bijeenkomst over de energietransitie. Tijdens deze digitale bijeenkomst informeert de gemeente inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers over de verschillende trajecten binnen de energietransitie in de Hoeksche Waard, zoals de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES regio Hoeksche Waard), Transitievisie Warmte (TVW) en het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en hoe daar in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt. Ook is het mogelijk vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Meer informatie en aanmelden?

Kijk dan op www.gemeentehw.nl/energietransitie. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging met deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.