Terug naar het overzicht

Uitbreiding aanbod peuteropvang en voorschoolse educatie per 1 augustus

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien en net als leeftijdsgenootjes een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarom biedt de gemeente voor kinderen met een taalachterstand of andere achterstanden in de ontwikkeling gratis extra dagdelen peuteropvang of kinderopvang aan, dit wordt voorschoolse educatie genoemd. Hierin is extra aandacht voor taal, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Per augustus wordt dit aanbod uitgebreid.

Het extra aanbod volgt op een besluit van de regering. Die besloot eind vorig jaar dat het aanbod van voorschoolse educatie per 1 augustus 2020 moet worden uitgebreid. Vanaf dat moment ontvangen peuters tussen de 2,5 jaar en 4 jaar,met een spraak-/taalachterstand, in 1,5 jaar tijd 960 uur opvang in plaats van de huidige 600 uur. In de praktijk komt dit neer op gemiddeld 16 uur per week.

Aanvulling op reguliere dagdelen

Wanneer een kind een indicatie voor voorschoolse educatie heeft gekregen van het consultatiebureau, betekent dit dat ouders hun kind meer dagdelen of langere dagdelen naar de opvang mogen brengen. De extra dagdelen worden bekostigd door de gemeente. Het extra aanbod is alleen mogelijk in aanvulling op de reguliere dagdelen/basis uren peuteropvang, waarvoor ouders een eigen bijdrage betalen.

Langere dagdelen peuteropvang

Wanneer kinderen geen indicatie hebben, maar wel naar de reguliere peuteropvang gaan, kan het zijn dat zij langere dagdelen naar de peuteropvang gaan. Bijvoorbeeld omdat de openingstijden wijzigen. Dit is afhankelijk van hoe de kinderopvangorganisatie de uren indeelt. Na de zomervakantie zullen in ieder geval alle organisaties die voorschoolse educatie aanbieden hun aanbod van peuteropvang verruimen.

Wat moet u doen?

U hoeft hier niets voor te doen. De kinderopvangorganisatie van uw
kind(eren) zal u informeren over het gewijzigde aanbod na de zomervakantie. Er kunnen gevolgen zijn voor uw eigen bijdrage, bijvoorbeeld als uw peuteropvangaanbieder langere reguliere dagdelen gaat aanbieden. Als uw kind een indicatie heeft gekregen, betaalt u voor die extra dagdelen niets extra’s.

Heeft u vragen hierover?

Dan kunt u beste contact zoeken met de kinderopvangorganisatie. Heeft u algemene vragen over voorschoolse educatie of het landelijke besluit om het aanbod uit te breiden? Kijk dan op de website van de rijksoverheid of bel naar gemeente Hoeksche Waard via 14 0186.

Vaststelling nieuwe uitvoeringsregels

Om deze uitbreiding mogelijk te maken heeft gemeente Hoeksche Waard in februari van dit jaar nieuwe subsidie uitvoeringsregels vastgesteld voor kinderopvangpartijen die peuteropvang en/of voorschoolse educatie aan willen bieden. Op 28 april heeft de gemeenteraad daarom de oude peuteropvang verordeningen van de vijf voormalige gemeenten ingetrokken. Op 2 juni zijn de huidige kinderopvangtarieven verlengd tot en met december 2020.