Terug naar het overzicht

Twee oordeelsvormende vergaderingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 21 april 2020 om 19:30 uur vinden er twee afzonderlijke oordeelsvormende vergaderingen  plaats. De ene vergadering gaat over het domein Samenleving en Bestuur. De andere vergadering over het domein Fysieke Leefomgeving.

De raads- en burgerleden vergaderen dan digitaal. U kunt deze digitale vergaderingen volgen via deze link

De stukken voor deze vergaderingen vindt u op Samenleving en Bestuur en op Fysieke Leefomgeving.

Spreekrecht

De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om in te spreken over de agendapunten. Door het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak tot uiterlijk maandag 20 april 9:00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en voor welk agendapunt uw inspraak geldt. De griffie plaatst uw inspraak dan bij het betreffende agendapunt.

De agenda voor beide vergaderingen zien er als volgt uit

Samenleving en Bestuur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers – Schriftelijke inbreng
 4. Preventie en handhavingsplan Alcohol 2020-2023
 5. Intrekken verordening kindgebonden financiering, peuteropvang en voorschoolse educatie
 6. Toetreding Goeree-Overflakkee bij RAD HW – Wensen en bedenkingen
 7. Normenkader

Fysieke Leefomgeving

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Bespreken raadsinformatiebrieven (agenda 17 maart)
 4. Bestemmingsplan De Waterborg te Puttershoek
 5. Startnotitie Vastgoed op orde
 6. Discussienota integraal beleidsplan openbare ruimte

Besluitvormende raadsvergadering

Na deze oordeelsvormende vergaderingen vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats op dinsdag 28 april. Dit wordt wederom een digitale vergadering. In Het Kompas van 24 april treft u meer informatie over deze vergadering.