Terug naar het overzicht

TONK-regeling voor Hoeksche Waard geopend

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Inwoners van Hoeksche Waard die door de coronamaatregelen van het kabinet te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor hun woonkosten zoals huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, kunnen vanaf maandag 29 maart a.s. de TONK-regeling aanvragen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Het betreft een landelijke regeling waarvan de uitvoering is belegd bij de gemeenten. Inwoners kunnen deze eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de website van de gemeente.

Het kabinet heeft landelijk 260 miljoen euro vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) voor de eerste helft van 2021. De regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om huishoudens, die door de coronacrisis in financiële nood zijn gekomen en hierdoor hun vaste woonlasten zoals huur en hypotheek niet meer kunnen betalen, financieel te ondersteunen. Veel zzp-ers en ondernemers zijn financieel getroffen door de coronacrisis. Zij kunnen ook aanspraak doen op de TONK.

In totaal is er een budget van € 905.000,- beschikbaar voor de TONK-regeling in Hoeksche Waard. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 van maximaal € 1.500,- per aanvraag. De hoogte van de daadwerkelijke bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Aanvragen van de TONK-regeling is mogelijk tot 1 augustus 2021.

Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op www.gemeentehw.nl/TONK.

Briefjes geld