Terug naar het overzicht

Tips voor het stoken van hout

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vaak zijn er nog veel vragen rondom het stoken van hout. Moet het schuifje van je kachel open of dicht? Leg je de kleine houtjes nu boven of onderop? Kan je stoken bij alle weersomstandigheden? En hoe herken je eigenlijk ‘goed vuur’? Gemeente Hoeksche Waard krijgt ook elke winter meldingen van overlast door rook en geur. Het stoken van hout is toegestaan, maar overlast willen we graag verminderen door voorlichting te geven. Samen met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeenten uit deze regio starten we daarom een campagne om mensen tips te geven over het stoken van hout.

Stooktips om hinder van rook en geur te verminderen

Als de dagen korter worden en het buiten kouder is, gaan veel houtkachels en open haarden weer aan. Voor veel mensen is dit gezellig en lekker warm. Maar soms is het beter om de kachel een dagje uit te laten. Bijvoorbeeld bij windstil en mistig weer. Deze en andere tips om overlast van rook en geur flink te verminderen, staan centraal in de campagne. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat ruim drie kwart van de mensen die hout stoken, het belangrijk vindt om rookoverlast in hun omgeving te beperken en is ook bereid om hiervoor simpele maatregelen te nemen.

Ga bij overlast met elkaar in gesprek

Een andere tip is om bij overlast van rook en geur met elkaar in gesprek te gaan. Een goed gesprek en het delen van de simpele tips om beter te stoken, kan een stuk schelen in de overlast. Soms is degene die hout stookt zich van geen kwaad bewust. Door uit te leggen waarom je last hebt van de rook en wanneer, krijgt de stoker de kans om er iets aan te doen. Een logboek bijhouden is ook een goed idee. Heeft het bijvoorbeeld te maken met een bepaalde windrichting? Door specifiek te zijn, wordt het mogelijk om rekening met elkaar te houden.

Informatie en tips staan op www.gemeentehw.nl/houtstook

Alle stooktips en informatie om overlast te verminderen, staan op www.gemeentehw.nl/houtstook. Ook wordt deze informatie de aankomende tijd gedeeld op de gemeentelijk sociale media-kanalen en in het gemeentenieuws in Het Kompas.

Gemeente gaat samen met andere overheden voor schonere lucht

In Nederland wordt houtstook steeds vaker genoemd als vervuiler van de lucht. 11% van de fijnstof in Nederland komt door houtstook (bron: RIVM). Fijnstof is voor iedereen ongezond, maar vooral mensen met problemen aan hun luchtwegen of hart, ouderen en kinderen zijn hiervoor extra gevoelig. Beter stoken is een van de oplossingen, maar bijvoorbeeld ook strengere eisen voor houtkachels is belangrijk. Daarnaast wordt gekeken naar andere oplossingen die helpen bij een schonere lucht. Denk aan strengere regels om de uitstoot van fijnstof te verminderen bij ondernemingen of aan het stimuleren van schoner verkeer. Hiervoor heeft gemeente Hoeksche Waard in 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Samen met andere overheden zoals de provincie en omgevingsdienst zetten wij ons in om de luchtkwaliteit in Nederland blijvend te verbeteren.