Terug naar het overzicht

Strategische verkenning als naslagwerk voor politieke partijen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen ontvingen politieke partijen informatie over belangrijke toekomstige opgaven en thema’s via een ambtelijke strategische agenda. Ook voor de verkiezingen van 2022 is een dergelijk document opgesteld door de ambtelijke organisatie. De ‘strategische verkenning’ is onlangs aangeboden aan de gemeenteraad, maar natuurlijk ook toegankelijk voor andere politiek actieve inwoners of geïnteresseerden. De strategische verkenning is een product van de ambtelijke organisatie en is afgestemd met externe partners die betrokken zijn bij de huidige opgaven.

In het politiek-neutrale document wordt onder meer antwoord gegeven op de vragen: Waar hebben we bij de start van onze nieuwe gemeente voor gekozen en waar staan we nu? Welke trends zien we momenteel? Wat zijn de verwachte (na-ijl)effecten van corona? En welke opgaven komen daarmee op ons af? Door beantwoording van deze vragen biedt de ambtelijke organisatie de politieke partijen bouwstenen aan voor bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma’s.

De strategische verkenning is onderaan dit bericht te downloaden.