Terug naar het overzicht

Storm aan klachten over vliegen in ’s-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ontving gisteren (maandag 13 juli) en vandaag een groot aantal klachten en meldingen over extreme overlast van vliegen in ’s Gravendeel, gemeente Hoeksche Waard. Medewerkers van OZHZ zijn direct op pad gegaan om ter plekke onderzoek te doen. De veroorzaker is bekend en heeft aangegeven zo snel mogelijk passende maatregelen te treffen. We verzoeken u om meldingen over deze overlast vanaf nu vooral nog via de website van OZHZ te doen.  

Oorzaak tijdelijke opslag afval

De overlast van vliegen bleek vooral er te zijn in de directe omgeving van een bedrijf gevestigd aan de Havenweg. Na enig onderzoek werd geconstateerd dat er op het terrein van dit bedrijf een ruime hoeveelheid aluminium blikafval is opgeslagen. Dit blikafval bestaat voornamelijk uit lege frisdrankblikjes en dergelijke en bevat nog resten product (zoals vocht, suikers, et cetera) waar de vliegen in grote getalen op afkomen.  

Bestrijding zo snel mogelijk

Bij navraag blijkt het te gaan om een tijdelijk opslag voor verdere verwerking, omdat de Waalhaven in Rotterdam momenteel geen verdere opslagcapaciteit heeft. Het bedrijf heeft inmiddels een ongediertebestrijdingsbedrijf in de arm genomen. Morgen zal dit bedrijf ter plaatse beoordelen op welke wijze de overlast het beste kan worden bestreden. Het opgestelde plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze dienst. Voorkomen moet worden dat door de bestrijding verontreiniging van het milieu optreedt. Wij doen tevens nader onderzoek op basis van de aan het bedrijf verleende vergunning.

Informatie over de voortgang

Via deze link op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang.