Terug naar het overzicht

Start kappen en dunnen bomen in De Buitenzomerlanden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf maandag 22 februari start Renewable Factory (REF) met de kap van 1014 bomen om de komst van Windpark Oude Maas mogelijk te maken. Daarnaast start Natuurbegraafplaatsen van Waarde met dunnen en kappen van bomen voor de komst van de natuurbegraafplaats.

Renewable Factory kapt 1014 bomen in een gebied van 1 hectare. Een groot deel hiervan zijn dunne essen en wilgen. Maar ook hier een daar een forsere boom. Voor iedere gekapte boom, komt minimaal 1 nieuwe boom terug. Dit gebeurt in een nieuw aan te planten bos van 2,3 hectare op Kooimansland ten noorden van Heinenoord.

Voor de kap is een vergunning nodig 

Deze is nodig voor het ‘vellen en rooien van houtgewas’. Ook moet de kap gemeld worden bij de provincie. Hieraan is voldaan. De gemeente verleende de vergunning. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is op 18 februari behandeld in een hoorzitting. De uitspraak volgt later. 

De kap is toegestaan

Ondanks het lopende bezwaar. Een bezwaar leidt er niet automatisch toe dat de kap niet mag starten. Hiervoor moet naast een bezwaar ook een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit is niet gedaan. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor het broedseizoen voor vogels start op 15 maart. Daarom start de initiatiefnemer op maandag 22 februari met het kappen van bomen. Bouwwerkzaamheden starten na de zomer van dit jaar. 

Werkzaamheden voor de komst van Natuurbegraafplaats De Buitenzomerlanden

Vanaf 22 februari start ook initiatiefnemer Natuurbegraafplaatsen van Waarde met enkele werkzaamheden. Eerst voert de initiatiefnemer een reguliere dunning uit. Een dunning is een selectieve kapping die wordt uitgevoerd om de blijvende bomen meer ruimte te geven. 

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden inspecteerden Hoekschewaards Landschap en de initiatiefnemer begin februari het gebied. In dit bos staan voornamelijk Essen. Het bleek dat veel bomen ziek zijn. Ze zijn verrot aan de wortelzone en/of lijden aan bastwoekerziekte. Tijdens de inspectie viel ter plekke een boom om. Hierna besloot grondeigenaar a.s.r. het bos uit veiligheidsoverwegingen voorlopig af te sluiten door hekken rondom het bos te plaatsen. Het bos wordt weer vrijgegeven zodra het weer veilig is. 

Bij de natuurbegraafplaats komt ook een gebouw waar ceremonies voor de begrafenissen worden gehouden. Ook komt er een opslag voor de gereedschappen. Tot slot wordt er kleinschalige horeca mogelijk gemaakt voor recreanten in het gebied. Om dit mogelijk te maken moeten bomen worden gekapt. Het gaat om ongeveer 500 m² bomen. De initiatiefnemer wil hiervoor in samenwerking met a.s.r. 10.000 m² (1 hectare) aan bomen terugplanten in het nieuwe bos boven Heinenoord. Deze kapwerkzaamheden starten ook op maandag 22 februari aanstaande.  

Op 15 december 2020 stelde de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan voor de natuurbegraafplaats vast. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Het nieuwe bos 

De gemeente begrijpt dat sommige mensen tegen de kap van de bomen zijn. De gemeente kiest om mee te werken maar wil wel dat er iets goeds voor in de plaats komt. In dit geval een nieuw bos. 

Het nieuwe bos draagt bij aan een gezonde leefomgeving en verlaagt de CO2 uitstoot. Naast de verplichte door Eneco en REF te compenseren bomen voor het zonnepark en windpark, breidt a.s.r. als grondeigenaar van het gebied het bos verder uit. Het nieuwe natuur- en bosgebied wordt een volwaardig bos dat ook echt kan worden beleefd als bos. Inmiddels heeft a.s.r. bijna vier hectare grond aangekocht en lopen er gesprekken met het waterschap om het gebied nog verder te vergroten.