Terug naar het overzicht

Start heiwerkzaamheden Windpark Oude Maas

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 24 augustus start de ontwikkelaar van het Windpark Oude Maas, gelegen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel, met het heien voor de aanleg van de fundering van de 5 windturbines. Rond half oktober is naar verwachting het heien afgerond. Het bestemmingsplan en de vergunningen voor het windpark zijn onherroepelijk. Dat betekent dat er geen juridische gronden zijn, ook niet naar aanleiding van recente uitspraken van de Raad van State over andere windparken in Nederland, om de bouw uit te stellen.

Heiwerkzaamheden Windpark Oude Maas starten op 24 augustus

In het voorjaar zijn de eerste werkzaamheden voor de bouw van het Windpark Oude Maas begonnen. Op 24 augustus start de ontwikkelaar van het Windpark Oude Maas, Eneco en Renewable Energy, met het heien voor de aanleg van de fundering van de 5 windturbines. 2 windturbines komen ten westen en 3 ten oosten van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas. Rond half oktober is het heien naar verwachting afgerond. Op de website www.windpark-oudemaas.nl is vanaf 17 augustus alle informatie over de uitvoering en planning van deze werkzaamheden te vinden.

De Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland, deed in juni en juli uitspraken over windparken in andere gemeenten (Delfzijl, Houten en Oss). Aan deze uitspraken is in de media veel aandacht besteed. Wij merken dat bij sommigen de indruk lijkt te zijn ontstaan dat windpark Oude Maas niet gebouwd zou kunnen worden. Dat is echter een misverstand. Het bestemmingsplan en de vergunning van het Windpark Oude Maas zijn sinds juni 2019 onherroepelijk. Daarom is er juridisch geen grond om het bouwen van het windpark uit te stellen.