Terug naar het overzicht

Scholen en kinderopvang ook in de Hoeksche Waard dicht tot en met 6 april

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot 6 april 2020. Dit betekent concreet dat ook alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard tot die datum gesloten zullen zijn. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties verzorgen alleen opvang voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen. De ouders en verzorgers van de betreffende kinderen zijn door school en/of kinderopvangorganisatie hierover geïnformeerd. De brief kunt u hieronder downloaden.

Werkzaam in een cruciaal beroep maar geen opvang?

De Rijksoverheid heeft een aantal beroepsgroepen aangewezen die cruciaal zijn om de samenleving draaiende te houden tijdens deze corona-uitbraak. Deze lijst is te vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Ouders en verzorgers die in deze beroepsgroepen werkzaam zijn, kunnen dus ook in deze periode wel gebruik blijven maken van opvang voor hun kind(eren). Ook als zij tot nu toe nog geen gebruik maakten van kinderopvang in de Hoeksche Waard.

Bent u:

  • werkzaam in een cruciaal beroep volgens de lijst;
  • heeft u een kind onder de 4 jaar én
  • heeft u op dit moment geen opvang voor uw kind(eren) om uw werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren?

Neem dan contact op met Ingeborg Levering van team Opvoeden en opgroeien van gemeente Hoeksche Waard via e-mail: teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl.