Terug naar het overzicht

Samenwerkingsovereenkomst Canon Hoeksche Waard is getekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Museum Hoeksche Waard, Kinderopvang HW Oost en gemeente Hoeksche Waard ondertekenden op dinsdag 29 september een samenwerkingsovereenkomst die ervoor zorgt dat de Hoeksche Waardse jeugd niet alleen de geschiedenis van het land leert, maar ook die van hun directe leefomgeving.

Dit educatief programma over erfgoed is belangrijk voor de algemene ontwikkeling en blikverruiming van kinderen. “Het brengt kinderen in aanraking met kunst en/of cultuur uit de Hoeksche Waard en kinderen krijgen gebiedskennis en historisch besef”, aldus wethouder Harry van Waveren (Cultuur). “Zo leren kinderen betekenis te geven aan wat er in het verleden gebeurde en verbanden zien met de huidige tijd.”

Gezamenlijk geven de samenwerkende partijen uitvoering

aan het ontwikkelen en verankeren van een educatief programma voor het primair onderwijs op basis van het canonboek ‘De Geschiedenis van de Hoeksche Waard’. Museum Hoeksche Waard ontwikkelt het boek en geeft het uit. Stichting Kinderopvang Hoeksche Waard Oost onderschrijft het belang om het Hoeksche Waardse erfgoed te behouden en over te dragen aan nieuwe generaties. De stichting draagt daarom financieel bij aan het ontwikkelen van een educatief programma dat onderdeel uitmaakt van de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit in de Hoeksche Waard’ (CmK). Dit programma bestaat uit (digitale) lesbrieven, gebaseerd op de Canon Hoeksche Waard. De Canon bestaat uit 50 onderwerpen uit de geschiedenis van de Hoeksche Waard.