Terug naar het overzicht

Samenwerkingsovereenkomst: 3 minibossen in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag tekenden wethouder Paul Boogaard namens gemeente Hoeksche Waard en projectleider Dylan Haanappel namens IVN Natuureducatie de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van 3 Tiny Forests. De organisaties spraken af om de komende 2 jaar bij 3 lagere scholen in de Hoeksche Waard minibossen aan te leggen. Deze zogenaamde Tiny Forests krijgen het formaat van een tennisbaan en hebben verschillende belangrijke functies. Het aanleggen van deze Tiny Forests past goed in het natuur- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Zo helpt het minibos hittestress tegen te gaan, houdt het water vast, zorgt het voor een toename van de biodiversiteit en heeft het een educatieve functie. De planning is dat het eerste bos al in het plantseizoen van 2022 zal worden aangelegd.

Samen aanleggen, samen leren

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. De kleine bossen worden bij voorkeur vlakbij een basisschool door de kinderen en buurtbewoners zelf aangeplant en onderhouden. Kinderen leren in dit buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. IVN Natuureducatie wil samen met 16 partnergemeenten de komende jaren in totaal 48 Tiny Forests aanleggen. ​Een deel van deze Tiny Forests is al aangelegd.

Natuur dichtbij

Wethouder Paul Boogaard: ‘Ook in onze groene gemeente hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van biodiversiteit. We vinden het belangrijk om initiatieven te ondersteunen die de biodiversiteit bevorderen. Het mooie aan dit project is dat het ook nog eens de nieuwe generatie bij natuurbeheer betrekt.’ De minibossen worden betaald door gemeente Hoeksche Waard en Provincie Zuid-Holland. IVN begeleidt scholen en buurtbewoners straks met de aanleg en het onderhoud. 

Groene schoolpleinen

Zuid-Holland heeft de meeste schoolpleinen van alle provincies in Nederland. Tegelijkertijd zijn 80% van deze pleinen stenen woestijnen en krijgen kinderen maar 1% van de onderwijstijd buiten les. En dat terwijl steeds meer onderzoeken laten zien dat kinderen gezonder, creatiever en socialer worden in een ​natuurlijke buitenomgeving. De komende tijd zal IVN, samen met gemeente Hoeksche Waard op zoek gaan naar geschikte plekken om de Tiny Forests te realiseren.