Terug naar het overzicht

Samen aan de slag met een aanpak voor JongerenOntmoetingsPlaatsen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Jongeren hebben de behoefte om bij elkaar te komen. Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om in deze behoefte aan ontmoeten te voorzien zodat dat jongeren een plek hebben waar ze elkaar, in de buitenruimte, kunnen ontmoeten. Zo’n JongerenOntmoetingsPlaats (JOP) moet dan wel passen binnen de omgeving en op de juiste wijze beheerd worden. Het college heeft nu een projectopdracht en projectplan vastgesteld waarin beschreven is hoe in de komende periode een aanpak wordt opgesteld voor JOP’s.  

Jongeren zijn graag bij elkaar en spreken daarvoor af op centrale plekken, bijvoorbeeld winkelcentra, of schoolpleinen. Dat is in Hoeksche Waard niet anders. Gemeente Hoeksche Waard wil graag aan deze behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten tegemoet komen. De openbare ruimte is immers van iedereen, ook van jongeren. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de omwonenden van die plek geen last hebben van de jongeren. Bij het zoeken naar een goede plek voor de plaatsing van een JOP worden met de jongeren ook spelregels opgesteld. Door het betrekken van de jongeren zelf biedt deze aanpak de mogelijkheid om enerzijds tegemoet te komen aan de behoefte van de jongeren en anderzijds eventuele overlast te reguleren. Iedereen moet zich immers wel houden aan de samen gemaakte afspraken en spelregels.

Samen aan de slag met een aanpak

In de komende periode gaat de gemeente samen met jongeren, Jongerenwerk, inwoners, politie en handhaving aan de slag om een aanpak op te stellen. In deze aanpak komt duidelijk te staan waar een locatie aan moet voldoen en hoe het beheer wordt georganiseerd. Stap voor stap wordt in kaart gebracht wat (on)geschikte locaties zijn voor een JOP en wat er nodig is om de locaties goed te kunnen beheren. Er worden afspraken gemaakt over werkwijze, manier van samenwerken, spelregels en de inzet van het beschikbare budget. Deze spelregels worden samen met de jongeren opgesteld, zij zijn ook verantwoordelijk voor een goed beheer en het voorkomen van overlast. Met elkaar zijn we in de Hoeksche Waard immers verantwoordelijk voor een fijne en veilige leefomgeving, voor iedereen.

In september start nazomertour op 5 locaties

In september startten we met een nazomertour op locaties in 5 dorpen. Tijdens deze tour gaan we in gesprek met jongeren en buurtbewoners over hoe we ruimte kunnen bieden aan de wens van de jongeren om elkaar te ontmoeten, zonder dat dit tot overlast leidt. In gesprekken komen de behoeften van de jongeren én die buurtbewoners aan de orde. We willen van hen horen waar zij kansen zien, welke spelregels we met elkaar kunnen afspreken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich daaraan houdt.  

JOP in Zuid-Beijerland in augustus

Voorafgaand aan de tour, in augustus, komt er al een JOP in Zuid-Beijerland. Inwoners en jongeren hebben dit initiatief gezamenlijk genomen en hierover een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Voor deze JOP is draagvlak bij zowel de jeugd, de buurtbewoners, het jongerenwerk als het gemeentebestuur. De plaatsing van deze JOP past in de stap-voor-stap aanpak om tot een aanpak voor JOP’s te komen. Zo wordt immers ervaring opgedaan met het samen met verschillende groepen die verschillende belangen werken aan het succesvol plaatsen van een JOP.

Plaatsing overige JOP’s in 2022

De nazomertour in 5 dorpen om met elkaar in gesprek te gaan over JOP’s gaat in september van start. Daarna worden, op basis van opgehaalde informatie,  in oktober en november de kaders van de aanpak helder. Het doel is om in december de aanpak voor het creëren van ontmoetingsplaatsen inclusief spelregels voor te leggen aan het college. Vervolgens kan in 2022 de daadwerkelijke inrichting van de ontmoetingsplaatsen van start.